post

W procesie spalania węgla kamiennego i brunatnego od bardzo dawna wykorzystywanych jako paliwa powstają szkodliwe związki; jak ciężko oddycha się zanieczyszczonym powietrzem możemy przekonać się zimą. Im większa stawała się wiedza na temat szkodliwości spalania węgla, tym bardziej intensywnie poszukiwano paliw, które pozwolą na produkowanie energii elektrycznej w sposób przyjazny dla środowiska. W efekcie tych poszukiwań powstała fotowoltaika.

Jak pracują ogniwa fotowoltaiczne?

Fotowoltaika wytwarza energię elektryczną wykorzystując do tego energię emitowaną przez słońce. Panele fotowoltaiczne najbardziej efektywnie pracują w słoneczne dni. Nawet jednak przy mocno zachmurzonym niebie są w stanie wyprodukować pewną ilość energii. Panele fotowoltaiczne największą sprawność osiągają oczywiście przy pełnym nasłonecznieniu. Z uwagi na warunki klimatyczne, które panują w Polsce panele buduje się w miejscach, w których nie będą zacienione. Zdecydowanie najlepszym miejscem jest południowa połać dachu. Ale dzisiaj możliwości zamontowania paneli fotowoltaicznych jest znacznie więcej. Dzięki specjalnym stelażom mogą zostać umieszczone nawet w ogrodzie czy na balkonie.

Jakie zalety ma fotowoltaika?

Największą jest to, że wytwarza ona czystą energię elektryczną. W czasie pracy instalacja fotowoltaiczna nie zużywa żadnego paliwa. W trakcie eksploatacji nie są wytwarzane żadne spaliny, nie powstają odpady, które trzeba zutylizować. Instalacja fotowoltaiczna, której moc zostanie dobrze dobrana do zapotrzebowania na prąd danego gospodarstwa domowego, pozwoli jego mieszkańcom na całkowite uniezależnienie się od dostawców energii elektrycznej. Instalacja fotowoltaiczna jest odporna na zmienne, bardzo trudne warunki atmosferyczne. Ogniwa nie zostaną uszkodzone przez opady grady czy mróz. Okres ich użytkowania jest bardzo długi, wynosi nawet 30 lat.

Energia wytwarzana w oparciu o zjawisko fotowoltaiczne jest energią bardzo czystą i tanią. Instalacja fotowoltaiczna zwraca się inwestorom stosunkowo szybko.

Podobne wpisy: