post

Turysto musisz zdawać sobie sprawę z faktu, że brak odpowiedniego ubezpieczenia podczas wyjazdu na narty może być przyczyną wielu przykrych doświadczeń i również dużych wydatków. Narciarz nie posiadający ubezpieczenia, który ulega wypadkowi na stoku, samodzielnie pokrywa koszty prowadzonej akcji ratunkowej. W zależności od kraju i udzielonej pomocy wydatki plasują się na różnym poziomie.

Musisz wiedzieć, że kompleksowa akcja ratownicza wraz z transportem helikopterem do placówki medycznej, to już wydatek rzędu 3 – 4 tys. EUR. Koszty są horrendalnie wysokie i zdecydowanie lepiej jest się zabezpieczyć za pomocą polisy ubezpieczeniowej. Skorzystanie z podobnych wariantów daje sporo udogodnień wobec czego postarajmy się o tym nie zapominać.

Narciarze a transport po wypadku

Ponadto wysokość końcowego rachunku, który będzie musiała ponieść osoba bez ubezpieczenia, uzależniona jest od ilości członków ekipy ratowniczej, stopnia trudności akcji oraz czasu transportu helikopterem. Narciarze, którzy ulegli wypadkowi na stoku, często wymagają specjalistycznego transportu do Polski. Wiedz, że kosztów tego rodzaju świadczenia zazwyczaj nie pokrywa NFZ. Jako przykład posłuży fakt, że cena transportu z popularnego kurortu narciarskiego Livigno do Warszawy ambulansem w asyście ratownika medycznego wynosi ok 9000 PLN. Problemy mogą pojawić się mimo że klient posiada Europejska Kartę Ubezpieczeń Zdrowotnych. Może bowiem okazać się, że poszkodowany znajdzie się w placówce prywatnej, która nie honoruje podobnej karty. Musisz zdawać sobie sprawę z faktu, że wtedy leczenie, w tym nawet skomplikowane operacje trzeba będzie opłacić samodzielnie. Bywa również, że karta EKUZ nie pokrywa wszystkich wydatków, nawet jeśli dana placówka ją honoruje.

Warto się ubezpieczyć!

Osoba, która to została poszkodowana w takim wypadku będzie więc zmuszona sięgnąć do własnego portfela. Z kolei jeżeli chodzi o chorobę podczas pobytu w obcym kraju, to konieczne staje się stawienie czoła takiemu wyzwaniu. Jednak trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że może to być kłopotliwe. Dlatego planując wyjazd na narty warto wcześniej się ubezpieczyć. Kluczowym elementem polisy dla narciarzy jest ubezpieczenie assistance, które zapewnia odpowiednią organizację wszystkich świadczeń medycznych Posiadając polisę i dołączony do niej ubezpieczenie assistance zdecydowanie wystarczające jest wykonanie jednego telefonu. Narciarze nie muszą wtedy angażować swoich środków, gdyż polisa gwarantuje pomoc. W tym celu należy skontaktować się z centrum alarmowym, które działa całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

Podobne wpisy: