love-447961_640W dzisiejszych czasach wysokość emerytury stanowi poważny problem społeczny: jak wynika z prowadzonych badań, ponad połowa Polaków uważa, że obecne świadczenia są niezadowalające. Jeszcze bardziej niepokoi fakt, że w kolejnych latach prognozuje się dalsze obniżki emerytury i renty – za jakiś czas mogą one wynieść nawet niecałe 50% dotychczasowych zarobków…

Wobec tak poważnych zmian pojawia się pytanie, jak można rozwiązać problem emerytalny i podwyższyć wysokość swoich przyszłych świadczeń. Pomoże nam w tym wybór odpowiedniego OFE, a także dodatkowa forma oszczędzania w postaci IKE lub ubezpieczenia.

Otwarty Fundusz Emerytalny

OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny to podstawowy sposób gromadzenia kapitału na przyszłość – obowiązkowi jego wyboru podlega każda pracująca osoba. Aby jednak właściwie ulokować swoje pieniądze, warto wziąć pod uwagę kilka istotnych cech funduszu: stopę zwrotu na przestrzeni ostatnich lat, popularność wśród użytkowników oraz doświadczenie na rynku finansowym. W obliczeniu szacunkowej wysokości przyszłych świadczeń, powiększonych o zysk wypracowany z OFE pomoże nam emerytura kalkulator.

Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne

Kolejnym rozwiązaniem z zakresu oszczędzania jest dobrowolne ubezpieczenie emerytalne w formie inwestycyjnej lub rentierskiej. Pierwsza z nich pozwala na realizację indywidualnego planu oszczędzania dzięki lokowaniu gotówki w wybrane fundusze kapitałowe, natomiast druga umożliwia gromadzenie oszczędności, udzielanych w formie renty po zakończeniu pracy zawodowej. Coraz bardziej popularnym produktem jest również Indywidualne Konto Emerytalne z polisą ubezpieczeniową, zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Poza możliwością budowania kapitału na przyszłość IKE zapewnia również ochronę na wypadek bezrobocia, pogorszenia stanu zdrowia oraz inwalidztwa poniesionego na skutek nieszczęśliwego wypadku.
Aby odpowiedzieć na pytanie, jak obliczyć emeryturę na podstawie każdej z wymienionych metod oszczędzania, warto odwiedzić strony poszczególnych ubezpieczycieli, na których znajdziemy wszelkie niezbędne informacje o szczegółach umowy.

Podobne wpisy: