post

Ubezpieczyciele, którzy obejmują klientów ochroną ubezpieczeniową stawiać mogą także warunki na podstawie których możliwe jest przystąpienie do konkretnego rodzaju ubezpieczenia. Bez tego, nie ma oczywiście możliwości ubezpieczenia się. Od tych reguł występować może jak najbardziej kilka rodzajów wyjątków.

 Jednym z nich jest rzecz jasna przypadek, kiedy dane ubezpieczenie jest obowiązkowe dla ubezpieczającego, w związku z czym ubezpieczyciel nie może odmówić osobie, która zgłosi się do niego w celu uzyskania ochrony ubezpieczeniowej. W innych przypadkach jest to już jak najbardziej możliwe, z tego też powodu ubezpieczony zawsze powinien dokładnie sprawdzić jakie są warunki objęcia konkretnym rodzajem ubezpieczenia.

Wiek ubezpieczonego

Jednym z najczęściej spotykanych warunków jest stosowny wiek ubezpieczonego. Dotyczy on na przykład ubezpieczeń na życie czy też ubezpieczeń na dożycie, ale nie tylko. Wymóg ten pojawić może się także w przypadku innego rodzaju ubezpieczeń a mianowicie ubezpieczeń inwestycyjnych czy też niektórych rodzajach ubezpieczeń finansowych. Wymóg ten jest jednakowy dla wszystkich klientów, ale w wyjątkowych przypadkach mogą pojawić się odstępstwa, na przykład dla wieloletnich klientów towarzystwa ubezpieczeniowego, którzy korzystają z wielu różnych produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Innym warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia może być obywatelstwo. Niektóre z ubezpieczeń przewidziane są tylko dla mieszkańców naszego kraju, inne natomiast tylko i wyłącznie dla obcokrajowców.

Ubezpieczenie turystyczne

Przykładem mogą być ubezpieczenia turystyczne oferowane dla obcokrajowców którzy chcą przyjechać do naszego kraju. Z takiego rodzaju ubezpieczeń korzysta wielu turystów, dla naszych rodaków natomiast przewiduje się inne, podobne ubezpieczenia turystyczne które także mogą zapewniać ochronę ubezpieczeniową podczas podróży po naszym kraju. Innym warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia może być także specjalne oświadczenie o regularności opłacanych przez siebie składek ubezpieczeniowych co w szczególności dotyczy przecież ubezpieczeń długoterminowych, takich jak polisy posagowe, ubezpieczenia na życie i tym podobne.

Podobne wpisy: