portrait-317041_640Polisa dla dziecka to idealny sposób na zabezpieczenie przyszłości i stabilizacji finansowej naszym podopiecznym. W zależności od rodzaju może pełnić różne funkcje: ochronną, oszczędnościową lub umożliwiającą korzystanie z wysokiej jakości usług medycznych. Dwa pierwsze zadania spełnia polisa posagowa, natomiast pierwsze i trzecie – ubezpieczenia grupowe, oferowane przez firmy dla pracowników. Jak kształtuje się zakres ochrony w każdym z nich?


Głównym celem polisy posagowej jest zabezpieczenie przyszłości dziecka poprzez jednorazowe lub regularne wypłacenie zgromadzonych na koncie środków, inwestowanych w ramach planu systematycznego oszczędzania do 21. roku jego życia. Do wyboru mamy 3 warianty ubezpieczenia: standardowy, ochronny oraz inwestycyjny. Każdy z nich stanowi formę zabezpieczenia na wypadek śmierci rodzica, natomiast dzięki umowom dodatkowym ochronę można rozszerzyć o śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, poważną chorobę inwalidztwo (na rzecz rodziców), a także następstwa nieszczęśliwych wypadków, leczenie szpitalne i poważne zachorowanie (na rzecz dziecka). W określeniu wysokości sumy świadczenia i udzielanej renty pomocny będzie ubezpieczenie na życie kalkulator, dzięki któremu obliczymy również orientacyjną wartość składki za każdy z wariantów polisy.

Ubezpieczenie grupowe

Zupełnie inną formę ochrony dziecka stanowi ubezpieczenie grupowe, dostępne w zakładach pracy. Jego zakres ustalany jest w zależności od potrzeb odbiorców i może zostać rozszerzony o umowy na rzecz rodziny pracownika.

Dodatkowa ochrona

W ten sposób poza wsparciem finansowym na wypadek śmierci polisa zapewnia ochronę w takich sytuacjach jak poważna choroba i śmierć najbliższych, a także urodzenie i osierocenie dziecka (wraz z wypłatą miesięcznej renty). Suma ubezpieczenia ustalana jest przy zawarciu umowy w postaci określonej kwoty lub wielokrotności miesięcznego wynagrodzenia brutto. Polisa grupowa dostępna jest również jako ubezpieczenie chorobowe, zapewniające pracownikowi i jego rodzinie wszechstronną opiekę zdrowotną w prywatnych placówkach medycznych na terenie całej Polski.

Podobne wpisy: