Ubezpieczenie na życie a uprawianie sportów ekstremalnychPolacy przekonują się, że warto jest wykupić ubezpieczenie na życie. Coraz bardziej dostrzegają korzyści płynące z faktu posiadania polisy na życie. Coraz więcej osób w naszym kraju decyduje się także na uprawianie sportów ekstremalnych. Czy takie osoby również mogą zostać właścicielami polisy na życie?

Stopień ryzyka, który ponoszą towarzystwa ubezpieczeniowe w przypadku osób, które uprawiają sporty ekstremalne jest o wiele większy niż w przypadku osób, których hobby to gra w szachy. Stąd też nie każde towarzystwo ubezpieczeniowe zgadza się takie ryzyko ponosić.

Rodzaje sportów uznanych za ekstremalne

W niektórych kwestiach towarzystwa ubezpieczeniowe są między sobą niezwykle zgodne. Gdy jednak chodzi o sporty ekstremalne, tacy zgodni już nie są. Większość towarzystw ubezpieczeniowych jednak uznała, że sporty ekstremalne to:

  • sporty motorowe;
  • sporty motorowodne;
  • skoki ze spadochronem;
  • speleologia;
  • kolarstwo górskie;
  • jazda na nartach poza wytyczonymi trasami zjazdowymi;

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – lektura obowiązkowa dla każdej osoby, która chce wykupić ubezpieczenia na życie – mogą znaleźć się jeszcze inne dyscypliny. Jak już wspomnieliśmy, towarzystwa ubezpieczeniowe w tej kwestii różnią się między sobą.

Zwyżki dla osób uprawiających sporty ekstremalne

Towarzystwa ubezpieczeniowe może z uwagi na duży stopień ponoszonego przez siebie ryzyka odmówić sprzedaży polisy na życie osobie, która uprawia sport uznany za ekstremalny. Takie posunięcie stosowane jest rzadko. Większość towarzystw ubezpieczeniowych nie odmawia sprzedania polisy, ale stosuje zwyżkę składki. Zwyżka składki kształtuje się bardzo różnie w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Maksymalna zwyżka składki u niektórych ubezpieczycieli to nawet 300 procent. Zależy to od rodzaju uprawianego sportu, ale też od wieku osoby, która chce kupić ubezpieczenie na życie.

Warto pamiętać, że towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić sprzedaży polisy na życie osobie, która uprawia sport ekstremalny. Są jednak towarzystwa, które mają specjalne pakiety ubezpieczeń.

Podobne wpisy: