post

Wykupując wczasy lub wycieczkę nie zakładamy z góry, że będziemy musieli z nich zrezygnować. Ale w życiu zdarzają się sytuacje, których nie da się przewidzieć, mogą nas one zmusić doz zrezygnowania z wyjazdu. Rozsądek podpowiada, że warto wykupić ubezpieczenie kosztów odwołania lub rezygnacji z wyjazdu.

Jest wiele sytuacji, które muszą nas zmusić do zrezygnowania z wcześniejszych planów wyjazdowych. Takie sytuacje to kataklizm, poważna choroba nas samych lub bliskiej nam osoby, zgon osoby najbliższej. W takich sytuacjach trudno jest myśleć o stratach materialnych, które poniesiemy w związku z rezygnacją z zaplanowanych wczasów lub wycieczki. Po opadnięciu emocji na pewno jednak wielu osobom będzie zależało na przynajmniej częściowym odzyskaniu pieniędzy. To właśnie powinno nas zmotywować do wykupienia ubezpieczenia, które częściowo zrekompensujemy nam poniesione straty związane z rezygnacją z planów wyjazdowych.

Czytajmy zapisy OWU

Należy bardzo dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia, gdyż to w nich towarzystwa ubezpieczeniowe opisują bardzo dokładnie sytuacje, w których klient może otrzymać odszkodowanie odwołując swój wyjazd. W poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych występują niewielkie różnice, jednak zdecydowana większość ubezpieczycieli do takich sytuacji zalicza te, na które osoby kupujące wycieczkę nie mają wpływu. Do takich sytuacji upoważniających do ubiegania się o odszkodowanie została zaliczona obecność podczas czynności prawnych, które będą odbywać się na terenie Polski. Kolejne zdarzenie losowe uznawane przez wszystkich ubezpieczycieli to takie kataklizmy, jak powódź lub pożar. Towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowania także wtedy, kiedy powodem rezygnacji z wyjazdu była:

    • choroba bliskiej osoby – musi to być jednak na tyle poważna choroba, że osoba chora wymaga opieki;

    • choroba lub wypadek osoby wyjeżdżającej – musimy dołączyć do wniosku o odszkodowanie zaświadczenie od lekarza.

Zakres ubezpieczenia

Jakie jest zakres kupowanego ubezpieczenia warto sprawdzić przed podpisaniem umowy.

Podobne wpisy: