Osoba, która tylko przeszła poważną chorobę powinna dokonać prób zabezpieczenia się na życie. Ubezpieczenie na życie dla takich osób są jednak rzadkością, ponieważ niewiele firm ubezpieczeniowych daje podobną możliwość. Ponadto prawdopodobieństwo, że się uda, jest tym większe, im dłuższy czas upłynął od momentu wyzdrowienia. Ubezpieczenie na życie takiej osoby odbywa się zawsze na indywidualnych warunkach. Ponadto trzeba się liczyć z możliwością odmowy ze strony zakładu ubezpieczeń. Miejmy również na uwadze to, że każdy wniosek osoby, która tylko wcześniej poważnie chorowała jest rozpatrywany indywidualnie.

Ankieta medyczna

Analizowana jest wtedy ankieta medyczna oraz historia choroby. Bardzo często zakład ubezpieczeń kieruje swojego klienta na dodatkowe badania. Warto nadmienić, iż powinny być one opłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe). Cała procedura może trwać nawet 2-3 miesiące. Efektem całego procesu szczegółowej analizy ryzyka ubezpieczeniowego będzie przyjęcie osoby do ubezpieczenia na życie lub odmowa udzielenia jej ochrony. Jeżeli decyzja będzie pozytywna to osoba ubezpieczona będzie musiała zapłacić znacznie wyższą składkę aniżeli osoba z „czystą” historią medyczną.

Standardowe warunki umowy

Ubezpieczyciel może również zmodyfikować standardowe warunki umowy ubezpieczenia. Nierzadko polega to zwykle na ograniczeniu samej sumy ubezpieczenia, czyli górnej granicy świadczenia. Warto dodać, że może ono zostać wypłacone lub na wyłączeniu odpowiedzialności, jeżeli do zdarzenia dojdzie w następstwie powikłań związanych z przebytą chorobą. Zdając sobie sprawę z tego typu faktów znacznie łatwiej będzie nam wpłynąć na wybór najlepszego wariantu pośród wszystkich dostępnych.

Podobne wpisy: