post

Odpowiedzialność w stosunku do samego klienta jest na pewno nieodłącznym elementem działalności wszystkich pośredników ubezpieczeniowych. Wobec czego zarówno brokerzy i agenci muszą dokonać wykupienia specjalnej polisy OC. Rozporządzenia Ministra Finansów dokładnie precyzują wszelkie zasady dotyczące takiego ubezpieczenia branżowego. Polisa oc nie musi zostać opłacona przez agenta działającego na rzecz jednego ubezpieczyciela z działu pierwszego – chodzi tutaj głównie o ubezpieczenia na życie lub drugiego – czyli z kolei wszystkie pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.

Ubezpieczenie OC dla agentów

W takim przypadku cała odpowiedzialność za działania wyłącznego agenta ponosi zakład ubezpieczeń. Obowiązkowe ubezpieczenie oc dla agentów i brokerów ma określoną sumę – przynajmniej w odniesieniu do jednej szkody. Analogiczna suma gwarancyjna dla wszystkich szkód. Ubezpieczenie dla pośrednika trzeba jest jednak wykupić najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zezwolenie na działalność brokerską lub zawarcia umowy z drugim zakładem ubezpieczeń należącym do tego samego działu. Po zaprezentowaniu prawnych zasad działalności pośredników, warto przyjrzeć się statystykom z rynku ubezpieczeń, które dotyczą krajowych brokerów i agentów.

Komisja Nadzoru Finansowego

Ponadto należy zdawać sobie sprawę z faktu, że Komisja Nadzoru Finansowego jeszcze nie udostępnia danych z całego ostatniego okresu. Wcześniejsze informacje KNF-u wskazują, że pod koniec 2014 roku na krajowym rynku działało 33 685 agentów. Ponadto multiagenci stanowili 47% wszystkich podmiotów wykonujących działalność agencyjną. Do grupy agentów zaliczały się też banki oraz SKOK-i. Nie zapominajmy o tym, że Jeszcze do niedawna w Polsce było zarejestrowanych 1191 brokerów ubezpieczeniowych. Ich liczba będzie się zwiększać ze względu na ułatwienia w dostępie do zawodu, które zostały wprowadzone w 2014 r. Zdając sobie sprawę z zakresu działań danego specjalisty znacznie łatwiej będzie nam podjąć decyzję o nawiązaniu współpracy. Zdecydowanie więc warto jest o tym pamiętać.

Podobne wpisy: