Ubezpieczenie OC: szkoda całkowita a szkoda częściowaWśród ubezpieczeń komunikacyjnych wyróżnia się ich dwa rodzaje: ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Obowiązkowym ubezpieczeniem jest OC, musi go wykupić w naszym kraju każdy, kto jest właścicielem pojazdu mechanicznego.

Rolą ubezpieczenia OC jest zapewnienie ochrony osobom, które zostały poszkodowane w wyniku wypadku drogowego. Odszkodowanie zostanie wypłacone w przypadku uszkodzeń ciała, ale także w przypadku uszkodzeń samochodu.

Co to jest szkoda całkowita?

Pojęcie „szkoda całkowita” nie zostało w naszym kraju zdefiniowane przez prawo. Jak to pojęcie jest rozumiane znajdziemy więc we wcześniej wydanych wyrokach sądowych. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, który wydał wyrok na posiedzeniu w Katowicach, o szkodzie całkowitej można mówić wtedy, kiedy uczestniczący w zdarzeniu drogowym samochód uległ takiemu zniszczeniu, że jego napraw jest niemożliwa. O szkodzie całkowitej można mówić także w sytuacji, kiedy naprawa uszkodzonego pojazdu będzie kosztować więcej niż jest on warty.

Kiedy mówimy o szkodzie częściowej?

O szkodzie częściowej mówi się wówczas, kiedy uszkodzenia samochodu dają się naprawić oraz w sytuacjach, kiedy koszt naprawy tych uszkodzeń nie jest wyższy od jego wartości.

Wrak samochodu a szkoda całkowita

Kiedy dochodzi do szkody całkowitej po zdarzeniu pozostaje wrak samochodu. Posiadacz samochodu jest właścicielem tego wraku. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej zdaniem wielu osób jest to jej bardzo kłopotliwy element. Wrak samochodu musi zostać zezłomowany. Naprzeciw osobom, które muszą zezłomować samochodów wychodzą firmy ubezpieczeniowe pomagając im w znalezieniu nabywcy wraku. Takie rozwiązanie ułatwia życie właścicielom pojazdów, które należy zezłomować.

Z pojęciem szkody całkowitej i częściowej powinien zapoznać się każdy, kto wykupuje obowiązkową polisę OC. Zakres działań, które zostaną podjęte prze naszego ubezpieczyciela zależy od tego, jaka szkoda zostanie stwierdzona. Dla posiadacza pojazdu bardziej korzystna jest szkoda częściowa, gdyż nie musi on złomować pojazdu.

Podobne wpisy: