post

Ubezpieczenie na życie stanowić może w dużym stopniu doskonałą ochronę dla osób ubezpieczonych, ale jednocześnie może być to także sposób na dodatkowe oszczędzanie swoich pieniędzy i inwestowanie ich w ramach tak zwanego trzeciego filaru emerytalnego. Co ważne ubezpieczenia, które jednocześnie pozwalają na inwestowanie swoich pieniędzy to jednocześnie ubezpieczenia dosyć elastyczne, zwłaszcza w zakresie części środków które są inwestowane.

Ubezpieczenie na życie, na przykład z jednoczesnym inwestowaniem w fundusze kapitałowe wykupić można z myślą o swojej emeryturze, część środków ze składak w wpłacanych przez ubezpieczonego będzie inwestowana w celu powiększania kapitału, którym ubezpieczony dysponuje. W każdym momencie można zmienić sposób inwestowania składek, na przykład zmieniając proporcję, czy też fundusze inwestycyjne, w której inwestowane mają być środki.

Fundusze kapitałowe

Ubezpieczony ma także prawo dokonania w czasie trwania ubezpieczenia wypłaty swoich zainwestowanych środków, jednak może wiązać się to z pewnymi kosztami, związanymi z obsługą ubezpieczenia, nie każdy ubezpieczyciel pozwala także na rezygnację z ubezpieczenia na życie, które w tym przypadku jest de facto ubezpieczeniem także na dożycie, przed upływem konkretnego terminu, aczkolwiek taki sposób inwestowania jest dobry z kilku zasadniczych powodów. Po pierwsze ubezpieczony jednocześnie zabezpiecza swoją finansową przyszłość, po drugie natomiast unika się, jak w przypadku wszystkich produktów ubezpieczeniowych opłat z tytułu opodatkowania podatkiem Belki.

Ograniczenia wiekowe

Największe korzyści osiąga się poprzez długoterminowe inwestowanie, tak więc ubezpieczenia na życie, które są ubezpieczeniami często bezterminowymi idealnie się do tego celu nadają, jednocześnie chroniąc inwestora oraz jego rodzinę. Należy pamiętać, że w przypadku większości produktów ubezpieczeniowych pojawiają się także ograniczenia wiekowe, tak więc nie każdy ma możliwość wykupienia dowolnego produktu ubezpieczeniowego, ale także i w tym zakresie pojawić mogą się pewnego rodzaju odstępstwa dotyczące ubezpieczenia.

Podobne wpisy: