Ubezpieczenie na życie osób z niepełnosprawnościąDecyzja ubezpieczyciela o sprzedaży ubezpieczenia na życie jest podejmowana między innymi na podstawie niezwykle szczegółowej ankiety medycznej. Stan zdrowia osoby, która chce wykupić ubezpieczenie na życie jest jednym bardziej istotnych czynników, które mogą podnieść ryzyko ubezpieczyciela. Czy w gronie osób, którym towarzystwo ubezpieczeniowe sprzeda polisę na życie mogą znaleźć się osoby niepełnosprawne?

Jakie problemy mogą napotkać osoby niepełnosprawne?

W przypadku osób niepełnosprawnych ubezpieczyciel bez problemu sprzeda polisę ubezpieczenia majątkowego i polisę NNW. Ale już przy chęci wykupienia polisy na życie pojawiają się problemy. Stan zdrowia jest tutaj sprawą kluczową. W wielu przypadkach osoba niepełnosprawna nie tylko wypełnia szczegółową ankietę medyczną, ale często przechodzi dodatkowe badania. Badania te mają potwierdzić lub wykluczyć wzrost ryzyka, które poniesie ubezpieczyciel.

Co ubezpieczyciel bierze pod uwagę?

Przed podpisaniem umowy z osobą niepełnosprawną będzie ona musiała odpowiedzieć między innymi na pytania dotyczące:

    • stopień niepełnosprawności

    • jej rodzaj

    • pobytów w szpitalu

W przypadku osób z niepełnosprawnością nabytą istnieje większa szansa, że ubezpieczyciel zgodzi się na podpisanie umowy. Niepełnosprawność nabyta zdaniem ubezpieczycieli nie wpływa na na długość życia osoby zainteresowanej wykupieniem polisy na życie. W przypadku, kiedy stopień niepełnosprawności wpłynąć może na długość życia osoby niepełnosprawnej ubezpieczyciel odmówi podpisania umowy. Może też zdecydować się na jej podpisanie, jednak ustali bardzo wysoką składkę.

Jak wygląda wypłata odszkodowania?

Osoby niepełnosprawne mogą mieć problemy z uzyskaniem odszkodowania w razie nieszczęśliwego wypadku. Analizując wniosek o wypłatę odszkodowania, ubezpieczyciel może uznać, że był on skutkiem niepełnosprawności.

Trudności z wykupieniem polisy nie powinny zniechęcać osób niepełnosprawnych do zakupu polisy. Towarzystwa ubezpieczeniowe stają się coraz bardziej elastyczne w przypadku osób z niepełnosprawnością.

Podobne wpisy: