Ubezpieczenie na życie – grupowe, czy indywidualneUbezpieczenia na życie należą w Polsce do najchętniej wybieranych poza ubezpieczeniami komunikacyjnymi rodzajów ubezpieczeń. Coraz więcej osób decyduje się na zakup ubezpieczenia na życie, aby zabezpieczyć najbliższych na wypadek śmierci. Ubezpieczenia na życie mogą być grupowe lub indywidualne. Które z nich są lepsze, jakie są różnice pomiędzy nimi? To najczęściej zadawane pytania odnośnie ubezpieczenia na życie.

Nasze oczekiwania

Przed kupnem polisy na życie musimy sobie odpowiedzieć na pytania, jakie potrzeby powinna zaspokoić polisa. W wyborze najlepszej polisy pomogą nam odpowiedzi na następujące pytania:

    • czy wybrana polisa powinna być wyłącznie ubezpieczeniem na życie, czy też raczej oferować szerszy zakres ubezpieczenia
    • Czy chcemy płacić niskie składki, a w zamian bliscy po naszej śmierci otrzymają niskie odszkodowanie, czy też raczej wolimy zapłacić wysokie składki w zamian za równie wysokie odszkodowanie
    • czy skorzystamy z opcji ubezpieczenia w wersji ogólnej, czy raczej bardziej dostosowanej do naszych oczekiwań

W zależności od tego, jakich udzielimy sobie odpowiedzi na te pytania, wybierzemy ubezpieczenie indywidualne lub grupowe.

Jaki jest zakres ochrony w polisie indywidualnej

W przypadku polisy indywidualnej nasi bliscy mogą otrzymać odszkodowanie nie tylko w chwili naszej śmierci, ale także, kiedy na skutek nieszczęśliwego wypadku odniesiemy poważny uszczerbek zdrowia. Polisa ta gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie poważnej choroby, hospitalizacji lub na wypadek inwalidztwa.

Ubezpieczenia grupowe, czyli pracownicze

W przypadku ubezpieczeń grupowych polisa obejmuje nie tylko nas samych, ale także członków naszych rodzin. Stąd ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w przypadku śmierci jednego lub obojga rodziców, w przypadku śmierci teściów, dziecka lub współmałżonka. Na odszkodowanie w przypadku ubezpieczenia grupowego mogą liczyć także dzieci w chwili zgonu jednego z rodziców.

Istnieje możliwość łączenia obu rodzajów ubezpieczenia. Powoduje to jednak wzrost wysokości płaconych składek.

Podobne wpisy: