Deutsche Bank PBC oraz Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz wprowadziło właśnie do oferty nowy produkt ubezpieczeniowy z regularną składką, nazywa się on „Bezpieczne jutro”. Jest to doskonałe rozwiązanie w formie polisy na życie i dożywocie, która zapewnia klientowi gwarancję wypłaty ustalonej z góry sumy ubezpieczenia.

Minimalny okres trwania ubezpieczenia trwa 5 lat, maksymalny 52 lata, jednakże na koniec okresu ubezpieczenia wiek klienta nie może przekroczyć 71 lat. Wysokość ubezpieczenia ustala sam klient. W chwili zawarcia umowy może ona wynieść minimum 5 tysięcy złotych. Nie ma tutaj ograniczeń co do kwoty maksymalnej, do kwoty 150 tysięcy złotych obowiązuje uproszczona procedura przystąpienia do ubezpieczenia, która jest oparta na Deklaracji dobrego zdrowia, przy wyższych kwotach często wskazane są badania lekarskie określające stan zdrowia. Wyjątkowo ważnym argumentem jest to, że suma ubezpieczenia jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn, a także z podatku od zysków inwestycyjnych.

Składka w wysokości minimum 100 złotych może być opłacana z częstotliwością ustaloną przez klienta, czyli miesięcznie, kwartalnie, co pół roku i raz na rok. Ubezpieczony może również powiększyć  o składkę indeksacyjną w dowolnym czasie w wysokości minimum 500 złotych. Produkt ten jest wyjątkowo elastyczny, istnieje bowiem możliwość zawieszenia opłaty składek raz na 4 lat na okres maksymalnie 12 miesięcy, istnieje też możliwość przejścia na ubezpieczenie bezskładkowe.

Podobne wpisy: