community-150124_640Podczas wyboru ubezpieczenia na życie najważniejszą kwestią, jaką bierzemy pod uwagę jest zakres oferowanej przez niego ochrony. Chcemy być pewni, że w jak największym stopniu zabezpieczy rodzinę przed trudnościami finansowymi, które mogą pojawić się w razie naszej śmierci, nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

Firmy ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom, oferując wiele wariantów polis, dostosowanych do różnorodnych potrzeb użytkowników. Do wyboru mamy różnorodne indywidualne ubezpieczenia na życie oraz polisy grupowe, proponowane najczęściej w formie gotowej oferty przez zakłady pracy. Które z nich mogą okazać się bardziej przydatne i w jakich przypadkach?

Grupowe ubezpieczenia

Grupowe ubezpieczenie na życie w zakresie podstawowym zapewnia pracownikowi pomoc finansową w razie nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Warianty rozszerzone mogą dotyczyć ochrony rodziny ubezpieczonego, jego zdrowia, pomocy medycznej w razie choroby lub wypadku oraz indywidualnej kontynuacji polisy. Suma ubezpieczenia oraz wysokość składki uzależniona jest od wybranego zakresu ochrony. W większości przypadków ubezpieczenie pracownicze stanowi gotową ofertę przedstawioną przez pracodawcę, choć niekiedy może obejmować również dwa lub trzy warianty do wyboru. W każdym przypadku należy dokładnie przyjrzeć się podstawowemu i dodatkowemu zakresowi ochrony, ponieważ nie wszystkie uwzględnione w nim punkty mogą okazać się nam przydatne (np. osoby samotne i bezdzietne nie będą potrzebować polisy na wypadek osierocenia dziecka). Jednocześnie polisy grupowe mogą zawierać ryzyka, które w wersji indywidualnej są niedostępne albo bardzo kosztowne. Fakt, że jest się ubezpieczonym w grupie powoduje też, że składki na te ubezpieczenia są znacznie niższe niż w ubezpieczeniach indywidualnych na życie.

Indywidualne ubezpieczenia

Z kolei indywidualne ubezpieczenia życiowe dają znacznie większe możliwości dopasowania produktu do własnych potrzeb. Do dyspozycji mamy kilka różnych wariantów, obejmujących m.in. ochronę na wypadek skutków nieszczęśliwego wypadku, choroby lub inwalidztwa, polisę terminową pozwalającą spłacić zobowiązanie finansowe lub pokryć koszty pogrzebu, a także ubezpieczenie z planem kapitałowym i edukacyjnym. Możemy połączyć ponadto funkcję ochronną i inwestycyjną, wybierając polisę z funduszem kapitałowym. Przewagę, jaką posiadają ubezpieczenia indywidualne nad grupowymi stanowi lepsza możliwość dopasowania zakresu ochrony i dodatkowych funkcji ubezpieczenia. Ubezpieczenia indywidualne na życie mają też zwykle o wiele wyższe sumy ubezpieczenia. Warto pamiętać także, że grupowa polisa życie przestaje obowiązywać w momencie utraty pracy, choć obecnie wiele towarzystw daje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia. Najlepiej jednak traktować grupowe ubezpieczenie na życie jako uzupełnienie i dodatkową ochronę naszych bliskich przed skutkami nieprzewidzianych sytuacji podczas pracy zawodowej. Pamiętajmy, że najlepsze ubezpieczenie na życie powinno spełniać wszystkie nasze potrzeby – z tego względu warto wybrać polisę indywidualną.

Podobne wpisy: