post

W kontekście określania czynników ryzyka mających wpływ między innymi na wysokość składki ubezpieczeniowej, w ubezpieczeniach zdrowotnych pod uwagę branych jest kilka czynników. Co zrozumiałe, do ważniejszych zaliczymy stan zdrowia osoby, która chce otrzymać ochronę ubezpieczeniową.

Podobnie jak przed przystąpieniem do ubezpieczenia na życie, osoba taka poddana może być badaniom medycznym czy też zobowiązana do wypełnienia stosownej ankiety, w której określany jest jej stan zdrowia. Jeśli informacje dotyczące stanu zdrowia zostaną zatajone lub też podawane odpowiedzi nie będą zgodne ze stanem rzeczywistym, to ubezpieczony może nie otrzymać odszkodowania, w razie wystąpienia konieczności leczenia, czy zakupu leków co także ubezpieczenia zdrowotne nie rzadko obejmują.

Zakres świadczeń medycznych

Do tego dochodzi także kwestia związana z wiekiem. W zależności od wieku ubezpieczonego wystąpią nie tylko inne składki ubezpieczeniowe, ale także inny będzie zakres świadczeń medycznych, objętych ubezpieczeniem co także jest jak najbardziej logiczne. Co ciekawe, także przy ubezpieczeniach zdrowotnych pod uwagę brana jest płeć ubezpieczonego. Jest to jak wiemy jeden z ważniejszych czynników występujących przy ubezpieczeniach komunikacyjnych, ale pod uwagę bierze się go także w przypadku ubezpieczeń na życie. Jak wiemy statystycznie kobiety żyją dłużej, tak więc dla kobiet przewiduje się inną ofertę ubezpieczeniową. Statystyka odgrywa także kluczową rolę właśnie w sytuacji kupna ubezpieczenia zdrowotnego. Jak się okazuje to kobiety częściej chodzą do lekarza oraz częściej korzystają ze świadczeń zdrowotnych, a co za tym idzie także spotkają się z wyższymi stawkami ubezpieczenia zdrowotnego.

Składka ubezpieczeniowa

Może być to jednak nie uwzględniane przy ubezpieczeniach rodzinnych czy też przy ubezpieczeniach grupowych, skierowanych na przykład do pracowników. Jak się okazuje wtedy ubezpieczyciel przygotować musi określoną ofertę, taką samą dla wszystkich pracowników należących do danej grupy, która zostanie objęta ubezpieczeniem. Tak samo wyższą składkę ubezpieczenia zapłacą rodzice, którzy chcą ubezpieczyć tylko i wyłączenie swoje pociechy, dlatego też warto rozważyć przy podejmowaniu takiego kroku możliwość ubezpieczenia rodzinnego.

Podobne wpisy: