Każdego dnia osoby niepełnosprawne mają problemu z biurokracją w zakresie ubezpieczeń społecznych. Niewłaściwie naliczona renta, odmowa wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego przez ZUS, wstrzymanie wypłaty renty inwalidzkiej lub wadliwie ustalony stopień niepełnosprawność to tylko kilka z problemów, z którymi każdego dnia borykają się osoby niepełnosprawne w ramach ubezpieczeń społecznych. Warto jednak wiedzieć, że nie jesteśmy osamotnieni w naszych działaniach, możemy dochodzić sowich praw i zapewnić sobie godne życie.

Na problemy z ubezpieczeniem społecznym napotykamy wszyscy. Szczególnie dotkliwie odczuwają je osoby nie w pełni sprawne fizycznie lub psychicznie. Obok trudności związanych z załatwianiem formalności, stawianiem się na komisje orzecznicze oraz pisaniem odwołań, muszą pokonywać bariery architektoniczne i zmierzyć się z wieloma przepisami prawnymi. Zdani w dużej mierze na samych siebie i swoich najbliższych, często rezygnują z pomocy profesjonalnego adwokata. Główną przeszkodą w jego zatrudnieniu są bowiem względy finansowe.

Zmianę twardych realiów życiowych ma szansę wprowadzić nowa oferta towarzystwa ubezpieczeniowego Grupa Concordia Umożliwia ona m.in. refundację kosztów wynagrodzenia adwokata ustanowionego przez ubezpieczającego. Posiadacz takiego ubezpieczenia nie będzie odtąd zdany na łaskę państwa i w sporach z organami rentowymi będzie mógł korzystać z pomocy prawdziwych fachowców. Umożliwi to niepełnosprawnym równą walkę o swoje prawa i chociaż przed sądem da im poczucie „równości szans”.

Podobne wpisy: