wound-661999_640Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie i oszczędzić na składce z tytułu polisy, gwarantując rodzinie wsparcie finansowe i pomoc medyczną w razie nagłych zdarzeń losowych? Odpowiedź na te potrzeby mogą stanowić grupowe ubezpieczenia życiowe, chroniące życie i zdrowie pracowników oraz umożliwiające gromadzenie kapitału na przyszłość. Dzięki umowom dodatkowym ochroną można objąć również swoich bliskich, kształtując zakres polisy w zależności od potrzeb.


Grupowe ubezpieczenie na życie skierowane jest do osób w wieku 18-64 lat (co najmniej pięciu), które łączy z pracodawcą stosunek pracy. Przystąpienie do umowy nie wymaga przeprowadzenia badań lekarskich, natomiast warunki polisy ustalane są przy współpracy z doradcą ubezpieczeniowym.

Ochrona od wypadków losowych

Ochrona pracownika może dotyczyć takich zdarzeń losowych jak: śmierć, śmierć w następstwie zawału serca, udaru mózgu oraz nieszczęśliwego wypadku (także komunikacyjnego), inwalidztwo, poważna choroba (nowotwór, przeszczep, utrata wzroku itp.), leczenie szpitalne i operacyjne, a także niezdolność do pracy w wyniku choroby (również zawodowej) lub wypadku. W zakresie ochrony rodziny pracownika grupowa polisa życie zabezpiecza natomiast takie wydarzenia jak śmierć, poważne zachorowanie oraz uszczerbek na zdrowiu współmałżonka i dziecka, śmierć rodziców lub teściów, a także urodzenie oraz osierocenie dziecka (w ostatnim przypadku podopiecznemu udzielana jest renta).

Ubezpieczenie pracownicze

Ubezpieczenie pracownicze może być zawarte również w formie polisy zdrowotnej, gwarantującej fachową opiekę medyczną w placówkach na terenie całego kraju. W ten sposób użytkownicy uzyskują dostęp do bezpłatnych konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych i laboratoryjnych, organizację i refundację kosztów zabiegów operacyjnych i inne świadczenia zdrowotne dla siebie i swojej rodziny. W ten sposób polisa grupowa może uzupełnić indywidualne ubezpieczenia na życie, umożliwiając leczenie w prywatnych zakładach medycznych o najwyższym standardzie.

Podobne wpisy: