emergency-780313_640Kiedy analizujemy oferty ubezpieczeniowe warto jest dokładnie zdawać sobie sprawę z tego kiedy i w jakim dokładnie zakresie takie ubezpieczenie będzie nas chronić. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków są ubezpieczeniami o bardzo szerokim zakresie ochrony, ale jako takie mogą w pewnych przypadkach zachodzić na innego rodzaju oferty ubezpieczeniowe.

Zrozumiałe jest także, że w przypadku także i takich ubezpieczeń spotkamy się z pewnymi wyłączeniami. W pewnym zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uprawniają na przykład do wypłaty odszkodowania w sytuacji kiedy nieszczęśliwy wypadek przyczynił się do śmierci ubezpieczonego, osobno wypłacone może być w takim przypadku odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej ubezpieczenia na życie, jednak wyłączeniem ubezpieczenia NNW jest oczywiście sytuacja kiedy do śmierci dochodzi z przyczyn naturalnych czy też na skutek choroby.

Wyłączenia

Takie wyłączenia są oczywiście w pełni zrozumiałe, jednakże może się zdarzyć , że odszkodowanie nie zostanie wypłacone nawet kiedy dojdzie do urazów na skutek wypadku. Wyłączone z oferty takiego ubezpieczenia są zwykle wypadki do których dochodzi na skutek wykonywanej pracy zawodowej, ubezpieczenie NNW może obejmować także pracę zawodową, ale jest to już często kwestia indywidualnych ustaleń pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczanym, można znaleźć osobne ubezpieczenia tego rodzaju wykupywane przez zakłady pracy.

Ubezpieczenie wypadkowe w czasie pracy

Ogólnie rzecz biorąc w czasie pracy chronić powinno pracownika tak zwane ubezpieczenie wypadkowe, na które odprowadzane są składki z pensji osób zatrudnionych, dlatego też w standardowych wersjach ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków zdarzyć może się, że wypadki związane z wykonywaniem pracy zawodowej nie są objęte takim ubezpieczeniem, oznacza to w związku z tym, że także wypadki w drodze do pracy czy też podczas powrotu mogą nie być objęte standardowymi ubezpieczeniami od następstw nieszczęśliwych wypadków. Można jednak w razie takiego wypadku uzyskać także dodatkowe odszkodowanie w związku z wykupionym przez siebie ubezpieczeniem NNW.

Podobne wpisy: