Ubezpieczenia na życie a niepełnosprawnośćDecyzja towarzystwa ubezpieczeniowe o sprzedaży polisy na życie poprzedzona jest sprawdzaniem stanu zdrowia osoby zainteresowanej wykupieniem polisy. Stan zdrowia ubezpieczonego wpływa bowiem na ponoszone przez ubezpieczyciela ryzyko.

Czy ponoszone ryzyko w związku z ubezpieczeniem osób niepełnosprawnych jest na tyle niskie, że towarzystwo ubezpieczeniowe zdecyduje się na sprzedaż polisy?

Jakie problemy mogą napotkać osoby niepełnosprawne?

W przypadku, kiedy osoby niepełnosprawne są zainteresowane wykupieniem polisy na życie muszą się one przygotować na różnego rodzaju trudności. Jeżeli ich kondycja zdrowotna nie jest najlepsza, towarzystwo może nie zdecydować się na zawarcie z nimi umowy ubezpieczenia. Wiele jednak zależy od wypełnionej przez nie ankiety medycznej. Niepełnosprawną osobę ubezpieczającą się towarzystwa ubezpieczeniowe może wysłać na dodatkowe badania, które wykażą czy w związku z niepełnosprawnością ponoszone przez nie ryzyko będzie większe. Jeżeli niepełnosprawność nie podniesie tego ryzyka, to ubezpieczyciel nie będzie stawiał żadnych przeszkód.

Co towarzystwa uwzględniają?

W przypadku osób niepełnosprawnych ubezpieczyciele biorą pod uwagę między innymi:
jaki jest rodzaj niepełnosprawności;
czy stan zdrowia utrzymuje się na stabilnym, dobrym poziomie;
czy osoba ubezpieczająca się jest leczona.

Do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia osoby niepełnosprawne mogą dołączać zaświadczenie lekarskie i dokumentację medyczną. Będą one najlepszym potwierdzeniem aktualnego stanu zdrowia osoby zainteresowanej wykupieniem ubezpieczenia na życie.

Co jest przeszkodą w podjęciu pozytywnej decyzji?

Na niekorzyść osoby niepełnosprawnej działa niedawno powstała niepełnosprawność. Wykupienie polisy na życie będzie niemożliwe także wtedy, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej pogarsza się od pewnego czasu. Dla firmy ubezpieczeniowej oznacza to zbyt duże ryzyko, zazwyczaj więc udzielają one w takich przypadkach odmownej odpowiedzi.

Wykupienie polisy na życie przez osoby niepełnosprawne może okazać się niemożliwe.

Podobne wpisy: