Ubezpieczenia auto casco: na co zwracać uwagę?Ubezpieczenie auto casco jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Polisę AC posiada więc niewielu polskich kierowców. Ubezpieczenie to ma wiele korzyści, ale przed zakupem trzeba poddać dokładnej analizie jego pewne elementy.

Polisa auto casco pozwala czuć się bezpiecznie w wielu sytuacjach. Szkody, które powstaną na skutek utraty samochodu lub jego elementów, zniszczenie lub uszkodzenia zostaną pokryte przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Polisa auto casco może się okazać bardzo przydatna także w sytuacji, gdy sprawca kolizji nie ma ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Przed udaniem się do biura towarzystwa ubezpieczeniowego lub agenta powinniśmy jednak zwrócić uwagę na taką problematykę jak: amortyzacja części, udział własny, franczyza integralna, konsumpcja sumy ubezpieczenia.

Udział własny

Większość towarzystw ubezpieczeniowych wybiera obecnie dobrowolność udziału własnego. Oznacza to, że tak zwane wykupienie może przyjąć wartość równą zero. W efekcie przyjdzie nam zapłacić wyższą składkę, ale nawet części szkody nie pokryjemy z własnej kieszeni. Nabiera to dużego znaczenia w sytuacji, gdy samochód zostanie nam skradziony. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują udział własny w następujących sytuacjach:

  • kradzieży samochodu z niestrzeżonego miejsca;
  • kradzieży na terenie Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainy;
  • młodego wieku właściciela samochodu;
  • wypłaty kolejnego już odszkodowania za szkodę, która miała miejsce w tym samym okresie ubezpieczenia.

Franczyza integralna

To wartość szkody, do wysokości której nie zostaną nam wypłacone żadne pieniądze z polisy auto casco. Gdy wartość szkody przekroczy kwotę franczyzy, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłacone nam całe odszkodowanie. W większości przypadków franczyza integralna nie jest rozwiązaniem przynoszącym korzyści. Gdy jej wartość towarzystwa ubezpieczeniowe ustali na poziomie przykładowo 500 złotych, to gdy szkoda zostanie wyceniona na mniejszą wartość, koszty naprawy poniesiemy sami. Polisa autocasco jest mało korzystna, im wyższa jest wartość franczyzy integralnej.

Podobne wpisy: