Terminowe ubezpieczenia na życieUbezpieczenia na życie sprzedają się w Polsce coraz lepiej. Oferta towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń na życie jest coraz bogatsza. Wśród propozycji są między innymi terminowe ubezpieczenia na życie.

Co zyskamy dzięki terminowemu ubezpieczeni na życie?

Terminowe ubezpieczenia na życie są zabezpieczeniem rodziny na wypadek śmierci osoby bliskiej. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej osoba uposażona otrzymuje odszkodowanie, które może pomóc w spłacie zaciągniętych kredytów lub zapewnić środki na utrzymanie rodziny. W przypadku terminowego ubezpieczenia na życie pieniądze z polisy osoba uposażona otrzyma tylko wtedy, kiedy śmierć osoby ubezpieczonej nastąpiła w okresie na jaki została zawarta.

Na co zwrócić uwagę?

Decydując się na wykupienie terminowej polisy na życie należy szczególnie wziąć pod uwagę następujące czynniki:
jak towarzystwo ubezpieczeniowe liczy wiek osoby ubezpieczającej się
wybierać umowę z terminem najbardziej nam odpowiadającym
Wśród tych czynników jednym z bardziej istotnych jest sposób, w jaki towarzystwo ubezpieczeniowe liczy wiek osoby ubezpieczonej. Każde towarzystwo wiek ubezpieczonego liczy inaczej. Jedne uwzględniają tylko rocznik, inne obliczają wiek od daty urodzenia. Warto o to zapytać przed podpisaniem umowy.

Kiedy warto wykupić terminową polisę na życie?

Terminową polisę na życie warto kupować w młodym wieku. Składki płacone przez młode osoby są niższe. Na korzyść osób w młodych wieku przemawia także stan ich zdrowia, który jest na pewno lepszy niż osób starszych. Dobry stan zdrowia jest kolejnym powodem, dla którego ubezpieczyciel naliczy niższą składkę.

Terminowe polisy na życie są tylko jedną z propozycji ubezpieczeń na życie. Ich zaletą jest możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb. Wraz ze zmianą naszych potrzeb możemy też zmienić warunki umowy. Każdy może je wykupić na dowolny, najbardziej odpowiadający ich potrzebom okres. Może to być tylko pięć lat, ale może to być lat dwadzieścia lub więcej. Wszystko zależy od nas samych.

Podobne wpisy: