Struktura polis zdrowotnych

Struktura polis zdrowotnychDobrowolne ubezpieczenie zdrowotne oferuje wiele firm ubezpieczeniowych na Polskim rynku. Standardowo można zawrzeć je w kilku różnych wariantach. Jednym z nich jest wariant indywidualny. Wtedy to ubezpieczeniem objęta jest tylko jedna osoba, z reguły klient ubezpiecza sam siebie.

Jednakże istnieje również możliwość ubezpieczenia kogoś z rodziny – męża, żony, dziecka (dorosłego). Jeśli natomiast pragniemy objąć ubezpieczeniem całą rodzinę – wtedy powinniśmy wybrać wariant rodzinny. W tym wariancie mamy możliwość objęcia ubezpieczeniem dzieci – niezależnie od ich ilości jedną stawką ubezpieczeniową jest objęta cała rodzina, co jest niezwykle opłacalne zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych, gdzie ubezpieczeniem objętych jest wiele osób za proporcjonalnie niższą stawkę. Read More