Rodzaje ubezpieczeń na życieUbezpieczenia na życie zaczynają się sprzedawać w Polsce coraz lepiej. Nie ma jednego, uniwersalnego ubezpieczenia na życie. Jest to produkt bardzo zróżnicowany. W naszym artykule wskażemy na ubezpieczenia, które są wybierane najczęściej.

Terminowe ubezpieczenie na życie

Decydując się na takie ubezpieczenie powinniśmy wiedzieć, że zapewnia ono pomoc finansową ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego tylko w sytuacji śmierci właściciela polisy. Pieniądze zostaną wypłacone osobie, którą wskażemy jako uprawnioną do wypłaty odszkodowania. Gdy ni zechcemy kontynuować ubezpieczenia, żadne pieniądze nie zostaną nam wypłacone. W przypadku terminowego ubezpieczenia na życie, umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym zawieramy na ściśle określony czas. Bardzo często terminowe ubezpieczenie na życie jest zabezpieczeniem kredytu. Ustanowienie zabezpieczenia w postaci polisy na życie jest wymogiem stawianym przez wiele banków szczególnie w przypadku długiego okresu kredytowania i wysokiej sumy pożyczonych pieniędzy. Polisy terminowe nie są dostępne dla osób, które przekroczyły pewien wiek. Najczęściej tego ubezpieczenie nie kupią już osoby, które mają 75 lat i więcej.

Bezterminowe ubezpieczenie na życie

Umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym zawiera się na czas nieokreślony. To polisy, które mogą wybrać osoby, które nie ukończyły 75 roku życia.  W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych bezterminowego ubezpieczenia na życia nie wykupią nawet osoby, które maja dopiero 65 lat. Bezterminowe polisy na życie kosztują więcej niż terminowe. Gdy osoba ubezpieczona zerwie umowę, może być pewna, że towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci część wpłaconych przez nią składek. Bezterminowe ubezpieczenia na życie to:

  • polisy ochronne;

W tych pierwszych cała część składki przekazywana jest na ochronę osoby ubezpieczonej. Są przypadki, że po osiągnięciu pewnego wieku można już nie płacić składek, a polisa nadal będzie obowiązywała. Ubezpieczenia uniwersalne łączą charakter ochronny z inwestycyjnym.

Podobne wpisy: