Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnychW Polsce wyróżniamy dwa rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie auto casco. Jakie są różnice pomiędzy nimi? Czy istnieje możliwość wyboru opcji dodatkowych?

To obowiązkowe ubezpieczenie, które musi wykupić każdy właściciel pojazdu. Zapewnia on uzyskanie świadczenia w chwili, kiedy jesteśmy sprawcami wypadku w wyniku, którego inne osoby kierujące pojazdami lub piesi zostali przez nas poszkodowani.

Ubezpieczenie auto casco

Jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Chroni ono właściciela pojazdu na wypadek kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu. Wybierając ubezpieczenia AC mamy możliwość wyboru zakresu ochrony. Wybierając szeroki zakres ochrony musimy być jednak przygotowani, że ubezpieczyciel naliczy nam wysoką składkę.

Ubezpieczając samochód mamy możliwość wybrania dodatkowych opcji ubezpieczenia. Polisę ubezpieczeniową możemy rozszerzyć o:

ubezpieczenia assistance;
ubezpieczenie szyb;
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;
ubezpieczenie OP, czyli ochronę prawną.
Wszystkie te dodatkowe możliwości ubezpieczenia pojazdu są dla właściciela dobrowolne.

Jakie są korzyści dodatkowych opcji ubezpieczenia?

Wykupując ubezpieczenie assistance zapewniamy pomoc sobie i pasażerom znajdujących się w naszym samochodzie na przykład na wypadek jego zepsucia się podczas jazdy. Na naszym rynku działają towarzystwa ubezpieczeniowe, które to ubezpieczenie dołączają do ubezpieczenia OC nie naliczając wyższej składki. Ubezpieczenie szyb pozwoli nam na koszt ubezpieczyciela naprawić lub wymienić szyby. Przydatną opcją dodatkową jest ubezpieczenie NNW, które chroni kierowcę i pasażerów na wypadek nieszczęśliwego wypadków i ich skutków w postaci uszczerbku na zdrowiu.
Ostatni rodzaj ubezpieczenia to możliwość uzyskania pomocy prawnej na koszt ubezpieczyciela. Jest to jeszcze mało popularne w naszym kraju ubezpieczenie. Wybierają je nieliczni klienci firm ubezpieczeniowych, którzy ubezpieczają swoje pojazdy.

Podobne wpisy: