Pułapki, które czekają na kierowców wykupujących polisę autocascoUbezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Cieszy się popularnością szczególnie wśród właścicieli nowych aut. Zanim podpiszemy umową, powinniśmy bardzo uważnie przeczytać jej treść. Wiele firm ubezpieczeniowych umieszcza w polisach zapisy, które w przypadku powstania szkody znacznie obniżają koszt odszkodowania lub wręcz uniemożliwiają jego uzyskanie.

1.Rażące niedbalstwo

Sformułowanie to jest najczęściej wykorzystywane przez ubezpieczycieli. Jeżeli zdaniem towarzystwa ubezpieczeniowego właściciel samochodu dopuścił się rażącego niedbalstwa, to może on zapomnieć, że ubezpieczyciel wypłaci mu odszkodowanie. Co może oznaczać to sformułowanie? Wszelkie zachowania właściciela lub osoby kierującej autem, które ewentualnie mogły spowodować szkodę, a które często są efektem chwilowej nieuwagi. Za rażące niedbalstwo ubezpieczyciel uzna zostawienie kluczyków w stacyjce i nie zamknięcie auta. Jeśli w takiej sytuacji, samochód zostanie ukradziony, możemy pożegnać się z odszkodowaniem.

2.Amortyzacja części

Ubezpieczyciele równie chętnie używają tego określenia. Kiedy po zajściu szkody jest przeprowadzana jej wycena, nagminną praktyką jest jej zaniżanie poprzez obniżanie wartości części. W praktyce oznacza to, że właściciele starszych roczników aut otrzymają niewielkie odszkodowanie. Ale ponosząc dodatkowe koszty przy wykupie AC, amortyzacja części nie zostanie uwzględniona przy wycenie szkody.

3.Zawyżona wartość samochodu

Na wysokość składki ubezpieczeniowej wpływa przede wszystkim wartość auta. Im wyższa wartość samochodu, tym wyższą składkę zapłacimy. Nie oznacza to jednak, że wysokość wartości samochodu przełoży się na wysokość odszkodowania. Ubezpieczyciel przy wypłacaniu odszkodowania weźmie pod uwagę wartość samochodu w chwili powstania szkody, a nie jego wartością w chwili, kiedy zawierana była umowa.

Franszyzna integralna

To minimalna wartość szkody, której polisa ubezpieczeniowa nie obejmuje. W przypadku szkody małej wartości, odszkodowanie nie zostanie nam wypłacone.

Podobne wpisy: