post

Decyzja o przystąpieniu do ubezpieczenia na życie powinna być dobrze przemyślana. Zastanowić warto się także nad momentem, w którym do takiego ubezpieczenia przystępujemy. Im wcześniej się tego dokona, tym ubezpieczenie będzie dla nas tańsze oraz spotkamy się z większą ilością dodatkowych świadczeń ubezpieczeniowych co także może być dla ubezpieczonych niezwykle ważne przy wyborze konkretnego produktu ubezpieczeniowego.

Przygotować należy się także w kwestii zasad dotyczących możliwości przystąpienia do ubezpieczenia. Aby istniała możliwość objęcia klienta ochroną ubezpieczeniową, zweryfikowany musi być stan jego zdrowia. Wygląda to bardzo różnie w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego i stosowanych przez nie aktualnie procedur.

Ankieta medyczna

Wystarczyć może sama ankieta medyczna, jak również pojawić mogą się dodatkowe wymagania w kwestii ubezpieczeń. Przykładem może być tutaj konieczność przejścia stosownych badań lekarskich, które mają na celu weryfikacje stanu zdrowia osoby ubezpieczonej Jest to często spotykana zresztą procedura. Jeszcze przed wypełnieniem ankiety medycznej, klient może zostać skierowany na badania. Wypełnienie ankiety medycznej będzie więc dopiero kolejnym etapem umożliwiającym przystąpienie do ubezpieczenia na życie. Warto też wiedzieć, że na tym procedura weryfikacyjna wcale nie musi się kończyć. Po wypełnieniu ankiety klient nadal może zostać skierowany na dodatkowe badania medyczne.

Ochrona ubezpieczeniowa

Decyzja o tym czy w ogóle klient zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową, oraz w jak dużym zakresie będzie to ochrona, podejmowana jest dopiero po zakończeniu takich badań. Inaczej procedura wyglądać w zależności od wieku osób pragnących przystąpić do ubezpieczenia na życie. W zależności od stanu zdrowia inne mogą być także warunki objęcia danej osoby ubezpieczeniem na życie, z czym także jak najbardziej warto jest się zapoznać. Dopiero po określeniu wszystkich czynników ryzyka zaproponowana zostanie także składka ubezpieczeniowa. Możliwe jest także jej szacunkowe obliczenie, jeszcze przed przystąpieniem do ubezpieczenia, korzystając na przykład ze specjalnych kalkulatorów ubezpieczeniowych, dostępnych na stronach internetowych ubezpieczycieli.

Podobne wpisy: