post

Podejmując pierwszą pracę powinniśmy zastanowić nad wyborem otwartego funduszu emerytalnego. Na każdej osobie ubezpieczonej urodzonej po 31 grudnia 1968 roku spoczywa obowiązek wyboru funduszu emerytalnego. Jeśli w określonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych czasie nie wybierzemy takiego funduszu, zostanie nam on przydzielony odgórnie w drodze losowania.

Należy wiedzieć, że takie losowanie przeprowadzane jest zwykle wśród małych firmy, nie zajmujących wysokiej pozycji na rynku usług ubezpieczeniowych. Firmy większe, z bogatą tradycją i dużym doświadczeniem w prowadzeniu otwartych funduszy emerytalnych nie biorą udziału w takim losowaniu. Automatyczne przydzielanie do OFE przeprowadza się dwa razu do roku: w lipcu oraz w styczniu.

Powiadomienie o wyborze

Przed losowaniem ZUS powinien powiadomić nas listownie o konieczności wyboru OFE oraz procedurze automatycznego przydzielania, jeśli sami nie zdecydujemy się na odpowiadający nam fundusz emerytalny. Jednym z największych funduszy emerytalnych na rynku usług finansowych jest AVIVA OFE. Firma ta oferuje swoim klientom wiele możliwości zarówno dotyczących procedury przystąpienia do funduszu emerytalnego, jak i korzystania z niego. Niestety, ten ofe nie jest brany pod uwagę w corocznym losowaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chcąc skorzystać z możliwości przystąpienia do Aviva OFE wystarczy skorzystać z formularza dostępnego na stronie internetowej. Ubezpieczyciel dopełnia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem naszego wyboru w ZUSie.

Otwarty fundusz

Potwierdzenie naszego członkostwa i korzystanie z otwartego funduszu emerytalnego odbywa się listownie. Wcześniej jednak jesteśmy zobowiązania do własnoręcznego podpisania dokumentów przesłanych nam przez ubezpieczyciela. Wśród nich znajdziemy umowę ubezpieczeniową, jak również dokument, w którym musimy stwierdzić zgodność podanych przez nas danych ze stanem faktycznym. Oba dokumenty powinniśmy dokładnie przeczytać. W razie niejasności lub wątpliwości warto byłoby zapytać o poradę doradcy finansowego – ten powinien rozwiać wszelkie wątpliwości i pomóc dokończyć nam dopełniania formalności związanych z przystąpieniem do OFE.

Podobne wpisy: