game-467628_640Polski system emerytalny umożliwia oszczędzanie na rzecz przyszłych świadczeń poprzez trzy filary: pokoleniowy (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obsługiwany przez ZUS), kapitałowy (subkonto emerytalne w ZUS-ie oraz Otwarty Fundusz Emerytalny), a także dobrowolny kapitałowy (IKE, IKZE, PPE, ubezpieczenia na życie, fundusze inwestycyjne itp.). Ponieważ pierwsze z nich są obowiązkowe, każda osoba aktywna zawodowo musi określić, jaki fundusz emerytalny przejmie część jej wynagrodzenia, inwestując powierzoną gotówkę w wybrane instrumenty finansowe. Jak wybrać fundusz emerytalny, by zyskać gwarancję wysokiego zysku?


Najważniejszym kryterium, jakim powinniśmy się kierować jest stopa zwrotu portfela oraz wartość aktywów OFE. Porównanie tych wartości umożliwia fundusz emerytalny ranking, regularnie publikowany w Internecie. Wybierając danego usługodawcę, weźmy pod uwagę jego wyniki osiągane na przestrzeni ostatnich kilku lat – dzięki temu będziemy mogli przewidzieć prawdopodobieństwo przyszłego zysku.

Najlepsze fundusze

Najlepsze fundusze emerytalne to te, które poza wysoką stopą zwrotu zapewniają niską opłatę od składki, stabilną sytuację finansową, wysoki poziom obsługi klienta (wraz z możliwością sprawdzenia stanu konta) oraz współpracę ze specjalistami, posiadającymi wieloletnie doświadczenie w obrocie gotówką. Nie bez znaczenia jest także ilość uczestników OFE – większa popularność funduszu oznacza bowiem wyższe prawdopodobieństwo zysku.

Wybór Otwartego Funduszu Emerytalnego

Zanim wybierzemy jeden z Otwartych Funduszy Emerytalnych, obliczmy wartość swoich przyszłych świadczeń, wykorzystując internetowy kalkulator emerytury – może się bowiem okazać, że oszczędzanie w ramach II filaru nie zapewni nam takich środków finansowych, jakich oczekujemy. W takim przypadku warto zastanowić się nad wyborem najkorzystniejszej metody inwestycji poprzez instrumenty III filaru. Zarówno IKE czy IKZE, jak i nowoczesne ubezpieczenia z funduszem kapitałowym powiększą wartość świadczeń o stopniowo wypracowywany zysk, sprawiając, że nawet najniższa emerytura wzrośnie, gwarantując nam odpowiedni poziom życia po zakończeniu pracy zawodowej.

Podobne wpisy: