Wielu przedsiębiorców stara ograniczać koszty funkcjonowania własnych firm także przez zapewnienie jedynie minimalnego pakietu ubezpieczeniowego. Nie zawsze jednak jest to rozsądne. Potencjalna oszczędność nie znajduje bowiem uzasadnienia w rzeczywistości.

Wybór ubezpieczenia dla własnej firmy zależy bezpośrednio od typu prowadzonej działalności oraz rodzaju ryzyka, od którego przedsiębiorca chciałby się ochronić. Możemy ubezpieczyć się zatem od następstw zdarzeń losowych: ognia, huraganu, gradu, powodzi itp., dewastacji mienia, kradzieży z włamaniem i rabunku czy np. odpowiedzialności cywilnej.

W oparciu o sygnały płynące z rynku ubezpieczeniowego doszliśmy do przekonania, że nowoczesna oferta towarzystwa ubezpieczeniowego powinna bazować na systemie modułowym. Ma on być powiązany ze sobą w ramach jednej umowy ogólnych warunków ubezpieczenia, jednak z uwzględnieniem pełnej niezależności poszczególnych modułów od siebie. Dzięki temu bez problemu zapewnimy naszej firmie odpowiednią ochronę

Podobne wpisy: