O ubezpieczeniach komunikacyjnychWykupienie polisy OC jest obowiązkiem każdego polskiego kierowcy. Rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych jest w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych jednak znacznie więcej. Wszystkie poza OC są dobrowolne, ale czasem warto je wykupić.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC zapewnia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jest ubezpieczeniem obowiązkowym, polisę OC każdy kierowca musi wykupić co rok. Chroni ono kierowcę przed finansowymi skutkami wyrządzonych przez niego szkód innym uczestnikom ruchu. W przypadku wykupowania polisy OC po raz pierwszy należy ją wykupić w dniu rejestrowania samochodu, kolejną polisę wykupujemy po wygaśnięciu starej.

Ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenie Autocasco popularnie nazywane AC jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Zakres ubezpieczenia AC może być bardzo szeroki, co wpływa na wysokość składki. W przypadku wykupionej polisy AC możemy liczyć na odszkodowanie na przykład po kradzieży samochodu. Z polisy zostaną pokryte także koszty naprawy samochodu po na przykład niegroźnej stłuczce.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie to jest także ubezpieczeniem dobrowolnym. Polisa Assistance może być potrzeba osobom, które bardzo dużo podróżują. Zapewnia skorzystanie z pomocy na wypadek kradzieży, wypadku lub awarii samochodu. Polisę Assistance można wykupić w kilku wersjach, od wersji polisy zależy okres ochrony. Coraz częściej ubezpieczenia to jest sprzedawane w pakiecie z ubezpieczeniem OC.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie NNW zapewnia wypłatę świadczeń w chwili, kiedy na skutek wypadku kierowca lub pasażer samochodu poniesie śmierć lub odniesie poważne uszkodzenia ciała. Jest to ubezpieczenie dobrowolne. Składki są niskie, warto je wykupić.

Ubezpieczenie szyb w samochodzie

Firmy ubezpieczeniowe proponują także ubezpieczenie szyb. W przypadku, kiedy będziemy musieli wymienić szybę na nową lub naprawić uszkodzoną, polisa pokryje koszty z tym związane. Zakresem ubezpieczenia objęta jest szyba przednia, szyba tylna oraz szyby boczne.

Podobne wpisy: