post

Wyjeżdżając za granicę powinniśmy zabezpieczyć się na wypadek zachorowania lub wypadku. W takich sytuacjach z pewnością będzie nam potrzebna pomoc medyczna. Będziemy mogli skorzystać z niej bezpłatnie, jeśli nie zapomnimy zabrać ze sobą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.Gdzie obowiązuje karta?

Karta obowiązuje nie tylko na terenie państw, które są członkami Unii Europejskiej. Karta EKUZ jest ważna również na terytorium Szwajcarii, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. Na terenie tych państw otrzymamy bezpłatną pomoc medyczną w nagłych przypadkach. Zakres udzielonej pomocy jest więc bardzo ograniczony, dlatego warto dodatkowo wykupić polisę turystyczną.

Komu karta może zostać wydana?

Osoby, które są w Polsce objęte ubezpieczenie zdrowotnym i opłacają składki do Narodowego Funduszu Zdrowia mogą przed wyjazdem złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ. Karta może zostać wydana również najbliższym członkom rodziny tych osób. Do osób tych należy współmałżonek oraz dzieci. Karta EKUZ jest wydawana bez względu na to, w jaki celu zdecydowaliśmy się wyjechać za granicą. Jest jednak jedna rzecz, o której należy pamiętać. Osoby, które pracują w jednym z krajów obowiązywania karty EKUZ legalnie nie mogą ubiegać się o wydanie karty w Polsce. W przypadku tych osób składki na ubezpieczenie zdrowotne nie wpływają do NFZ. Karta jest wydawana tylko jednej osobie. W przypadku rodzinnych wyjazdów należy więc złożyć wniosek o wydanie oddzielnej karty dla każdego członka rodziny. Własną kartę powinny mieć także dzieci.

Jakie informacje są zamieszczane na karcie?

Wśród informacji, które są wpisywane w kartę EKUZ znajdziemy:

    • imię i nazwisko osoby, której została wydana;

    • numer PESEL tej osoby;

    • numer oddziału NFZ, który wydał kartę.

Karta nie jest wydawana bezterminowo. Musi się więc także znaleźć na niej data, do której karta jest ważna.

Karta Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego to bardzo ważny dokument. Dzięki niemu na terenie państw Unii Europejskiej otrzymamy bezpłatną pomoc medyczną w nagłych przypadkach.

Podobne wpisy: