O czym pamiętać, ubezpieczając mieszkanie?Na ubezpieczenie mieszkania decyduje się obecnie coraz więcej osób. Wykupienie polisy sprawia, że wiele osób czuje się naprawdę bezpiecznie w momencie, kiedy wyjeżdżają na długi urlop lub pogoda jest niestabilna i wyjątkowo wietrzna. Pojawia się jednak pytanie o czym trzeba pamiętać i co należy wiedzieć, decydując się na ubezpieczenie mieszkania.

Bardzo istotnym zagadnieniem, które powinno zainteresować wszystkich zamierzających wykupić polisę ubezpieczeniową na mieszkanie jest tak zwane wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej. Terminem tym określa się te sytuacje, kiedy mimo powstania szkody nie zostanie wypłacone odszkodowanie. Wszystkie te sytuacje są zawsze bardzo dokładnie wymienione w umowie ubezpieczeniowej. Trzeba jednak pamiętać, aby przeczytać ją przed złożeniem na niej swojego podpisu.

W przypadku jakich szkód stosowanie jest wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej?

Towarzystwa ubezpieczeniowe decydują się na wyłączenie ochrony wówczas, kiedy kiedy powstały na skutek:
działań wojennych;
aktów terroryzmu;
zamieszek;
strajków;
skażenia substancjami o charakterze radioaktywnym;
czynności, których wykonanie wynikało z pracy zawodowej.
Towarzystwa nie pokrywają również szkód, które objęty przedmioty pozostawione na balkonie lub tarasie.

Czego jeszcze nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?

Wyłączenie stosowane jest także wówczas, kiedy uszkodzenia są następstwem:
nagłych zmian wartości napięcia w sieci elektrycznej;
prac górniczych;
przemarznięcia ściany;
przedostania się do domu wód gruntowych;
rozwijającej się w mieszkaniu pleśni;
uszkodzonego dachu.
Do tego doliczyć należy sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe uzna, że szkoda jest wynikiem rażącego niedbalstwa ze strony właściciela mieszkania. Jest to jednak naprawdę szerokie pojęcie, które nie jest dokładnie definiowane w umowie i stąd pozostawia bardzo dużo wątpliwości i znaczną dowolność interpretacji przez towarzystwa ubezpieczeniowe. To właśnie pojęcie rażącego niedbalstwa wzbudza największe emocje wśród osób decydujących się na wykupienie polisy.

Podobne wpisy: