O ankiecie medycznejZanim towarzystwo ubezpieczeniowe sprzeda nam ubezpieczenie na życie sprawdzi stan naszego zdrowia. Oczywiście przedstawiciele towarzystwa nie biegają w tym celu do naszego lekarza rodzinnego. Stan zdrowia potencjalnego ubezpieczonego jest sprawdzany poprzez ankietę medyczną. Ankieta medyczna jest dla towarzystwa ubezpieczeniowego swego rodzaju gwarancją, że sprzedaje ubezpieczenie osobie zdrowej, osobie, która raczej nagle nie umrze.

Jak zbudowana jest ankieta?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma swój wzór ankiety medycznej. W każdym jednak musimy się liczyć ze szczegółowymi pytaniami zawartymi w dwóch częściach. W części pierwszej padają pytania o charakterze ogólnym. Ubezpieczyciele pytają więc o sytuację finansową, o wykonywaną pracę, zainteresowania i uprawiany sport. Część druga to pytania z zakresu naszego zdrowia. Wzór ankiety możemy ściągnąć ze stron internetowych towarzystw ubezpieczeniowych.

Jakich pytań możemy się spodziewać w części medycznej?

W ankiecie zostaniemy zapytani między innymi o przebyte wcześniej choroby, o to, czy choroby te wiązały się z koniecznością leczenia szpitalnego. Ubezpieczyciel będzie chciał uzyskać także wiedzę na temat naszego wzrostu i wagi. Wśród pytań znajdą się także pytania dotyczące picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków. W ankiecie medycznej będziemy musieli podać także dane swojego lekarza rodzinnego.

Pytania w ankiecie są bardzo szczegółowe. Padają pytania niemal o wszystkie jednostki chorobowe. Wiele z nich dotyczy nie tylko stanu zdrowia osoby zainteresowanej wykupieniem polisy na życie, ale także rodziców i rodzeństwa. W końcowej części ankiety medycznej znajduje się oświadczenie, że udzieliliśmy prawdziwych informacji, że żadnej informacji nie próbowaliśmy zataić. Ważna uwaga: udzielenie nieprawdziwych informacji lub zatajenie przynajmniej części może w przyszłości spowodować, że ubezpieczyciel wymówi zawartą umowę lub odmówi wypłaty świadczenia . Nie opłaca się więc niczego zatajać ani udzielać fałszywych informacji.

Podobne wpisy: