post

Jeśli chodzi o ubezpieczenia samochodowe, to dzielą się one na obowiązkowe oraz dobrowolne. W tym pierwszym przypadku brak ubezpieczenia może być dla nas poważnym problemem i być przyczyna dużych wydatków. Co zatem warto wiedzieć o tej formie ubezpieczenia komunikacyjnego?

[Kiedy trzeba mieć ubezpieczenie?]

Zgodnie z wymogami prawa polskiego ubezpieczenie OC powinno zostać zawarte, najpóźniej w dniu rejestracji samochodu. Zakres działania samego ubezpieczenia reguluje ustawa. Oznacza to, że w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym nasza polisa ma taki sam zakres. Ubezpieczenie OC aktywuje się, kiedy staniemy się sprawcą wypadku samochodowego, w efekcie któregoś osoba druga dozna urazu lub jej pojazd zostanie uszkodzony czy zniszczony. W takim przypadku stosowany ubezpieczyciel, u którego wykupiliśmy polisę, wypłaci jej odszkodowanie. Musimy mieć świadomość, że zgodnie z polskim prawem towarzystwo ubezpieczeniowe nie może odmówić klientowi sprzedaży polisy OC. Nie oznacza to jednak, że wszyscy płacić będą taką samą kwotę. Kierowcy, którzy spowodowali w ciągu ostatniego roku dużą liczbę kolizji, muszą liczyć się z koniecznością opłacania wyższych składek. Czasami ubezpieczyciel może zawyżyć celowo wysokość składki tak, aby kierowca zrezygnował z ich oferty.

[Informacje dodatkowe]

Musimy pamiętać, że towarzystwo ubezpieczeniowe może automatycznie przedłużać nam polisę OC. Dzieje się tak, kiedy klient nie złoży wypowiedzenia przed dniem wygaśnięcia polisy. Jednak ubezpieczyciel ma obowiązek w terminie czternastu dni przed wygaśnięciem polisy, powiadomić o tym właściciela danego pojazdu. Ten czas pozwala mu na zapoznanie się z warunkami u innych ubezpieczycieli i podjęcie decyzji o ewentualnej zmianie. Jeśli takową podejmie, wystarczy, że złoży pisemne wypowiedzenie na jeden dzień przed wygaśnięciem polisy. Co ciekawe istnieją też sytuacje, w których nie zostanie nam przedłużona polisa. Dzieje się tak, gdy po sprzedaży pojazdu polisa OC zbywcy nie przedłuża się na kolejny okres oraz kiedy klient zawarł polisę na raty i do ostatniego dnia trwania polisy nie zapłacił kolejnej raty. Co oczywiste polisa nie zostanie przedłużona, gdy samochód czy inny pojazd zostanie wyrejestrowany.

Więcej na https://www.mtu24.pl/

Podobne wpisy: