Kiedy wykupiona polisa na życie przestaje obowiązywać?W czasie podpisywania umowy na ubezpieczenie na życie nawiązujemy z towarzystwem stosunek prawny. Kodek cywilny, które u nas obowiązuje, bardzo dokładnie podaje, że trwa on tylko przez ściśle określony czas i to tylko tym czasie zarówno ubezpieczyciel, jak i my mamy obowiązek stosowania się do zapisów umowy. Pojawia się więc pytanie, kiedy podpisana umowa przestaje obowiązywać, a wszystkie jej zapisy przestają nas wiązać.

Czas, na który umowa została zawarta po prostu mija

To najczęstsza przyczyna wygaśnięcia umów na ubezpieczenie na życie. Każdy, kto wykupuje polisę na życie powinien bardzo dokładnie sprawdzić, czy podpisana przez niego umowa zawiera klauzule prolongacyjne. Na ich stosowanie decyduje się dzisiaj coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych. O co w nich chodzi? Kiedy czas, na jaki została zawarta umowa minie, automatycznie przedłuża się ona, przechodząc na czas nieokreślony. Uniemożliwi to tylko wcześniejsze wypowiedzenie umowy. Jest to jeden z lepszych przykładów na to, że podpisywane dokumenty należy zawsze bardzo dokładnie czytać.

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z prawem mamy na to aż trzydzieści dni od jej podpisania. Tutaj jest jednak pewien haczyk: nawet jeśli anulujemy umowę, to mamy obowiązek opłacić składkę za ten czas, w którym obowiązywała. Towarzystwo ubezpieczeniowe wyliczy proporcjonalnie wysokość należności. Nawet jeśli umowę anulowaliśmy po dwóch czy trzech dniach. Zanim więc ją podpiszemy powinniśmy się naprawdę mocno zastanowić.

Śmierć osoby ubezpieczonej

W przypadku zgonu ubezpieczonego umowa przestaje automatycznie obowiązywać w dniu stwierdzenia zgonu. W konsekwencji tak zwane osoby uposażone mogą rozpocząć starania o wypłatę należnych pieniędzy. Jeżeli ubezpieczony nie wskazał uposażonych, wypłata odszkodowania następuje zgodnie z określanymi przez obowiązujące w Polsce prawo zasadami dziedziczenia. Towarzystwo nie wypłaci jednak należności przed sądownym potwierdzeniem, kto jest prawomocnym spadkobiercą osoby zmarłej. Aby nie fundować bliskim takich problemów, zawsze należy wskazać uposażonych.

Podobne wpisy: