Kiedy przestaje obowiązywać ubezpieczenie na życie?Podpisując umowę na zawarcie polisy na życie zarówno osoba ubezpieczona, jak i firma ubezpieczeniowa zobowiązują się do wypełniania względem siebie pewnych obowiązków. Kiedy jednak podpisana umowa przestaje obowiązywać?

Wśród rodzajów polis ubezpieczeniowych wyróżniamy między innymi polisy terminowe. W przypadku tych polis tracą one ważność wraz z upływem terminu, na który zostały zawarte. Pamiętajmy jednak, że towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo umieścić w podpisywanej z nami umowie klauzulę prolongacyjną. Jeżeli w naszej umowie zawartej z ubezpieczycielem znalazła się taka klauzula, to jeżeli umowy nie wypowiemy, ubezpieczyciel przedłuży ją automatycznie na dalszy okres.

Anulowanie umowy

Powodem, dla którego umowa przestaje obowiązywać może być jej anulowanie przez osobę, która się ubezpiecza. Osoby ubezpieczające się mają prawo anulować umowę w ciągu trzydziestu dni od jej podpisania. Jednakże nawet decydując się na anulowanie umowy należy wnieść składki, ale tylko za ten okres, w którym umowa jeszcze nie została anulowana.

Wypowiedzenie umowy

Zawierając umowę ubezpieczenia mamy prawo do jej wypowiedzenia. Takie samo prawo ma także firma ubezpieczeniowa. Osoba ubezpieczona, która wypowiada umowę powinna zapoznać się z warunkami jej wypowiedzenia. Są one zawsze zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Z kolei firmy ubezpieczeniowe wypowiadają zawarte umowy tylko wtedy, kiedy docierają do nich informacje, że klient zawierając umowę we wniosku udzielił nieprawdziwych informacji.

Zaprzestanie płacenia składek

Jeżeli osoba ubezpieczona przestaje płacić składki, ubezpieczyciel uznaje, że dalsze ubezpieczenie już nas nie interesuje. Następuje więc rozwiązanie zawartej umowy.

Śmierć osoby ubezpieczonej

Już w dniu zgonu osoby ubezpieczonej zawarta umowa przestaje obowiązywać. Od tego momentu osoby wskazane w polisie, jako osoby uposażone mogą składać wniosek o wypłatę należnego im świadczenia. Jeżeli takich osób nie wskazano, proces wypłacania świadczenia oparty będzie na prawie dziedziczenia.

Podobne wpisy: