Kiedy przestaje obowiązywać polisa na życieW chwili podpisania umowy ubezpieczeniowej pomiędzy osobą wykupującą ubezpieczenie a towarzystwem ubezpieczeniowym zawiązuje się stosunek prawny. Mają tutaj zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. W tym przypadku kodeks cywilny określa, że stosunek prawny trwa jedynie przez pewien czas. Podczas trwania czasu stosunku prawnego na obu stronach ciążą pewne zobowiązania. Stosunek ten może jednak w pewnych okolicznościach wygasnąć. Jakie to są okoliczności?

Upływ okresu, na który zawarto umowę

Wśród polis ubezpieczeniowych są i takie, które zawiera się na określony czas. Tego typu polisy nazywane są polisami terminowymi. W chwili, kiedy upłynie czas, na który zawarto taką umowę, przestaje ona obowiązywać. Ale przy tego typu umowach musimy uważać na tak zwaną klauzulę prolongacyjną. Jeżeli nasz ubezpieczyciel zamieścił w umowie taką klauzulę, to musimy umowę wypowiedzieć na piśmie, jeśli tego nie zrobimy umowa nadal będzie obowiązywać przez kolejny okres.

Anulowanie umowy

Podpisanie umowy nie oznacza, że nie możemy od niej odstąpić. Mamy na to trzydzieści dni. Mimo anulowaniu umowy będziemy musieli jednak zapłacić składkę za czas, w którym obowiązywała.

Śmierć osoby ubezpieczonej

W dniu zgonu osoby ubezpieczonej polisa przestaje obowiązywać. Zgromadzone na polisie środki zostaną na przekazane na rzecz osób uposażonych. Jeżeli w polisie osoba ubezpieczona nie wskazała osoby lub osób uposażonych, to świadczenia zostaną wypłacone na ogólnych zasadach dotyczących dziedziczenia.

Wypowiedzenie umowy

W każdym okresie obowiązywania umowy osoba ubezpieczona ma prawo do jej wypowiedzenia. Trzeba tylko w tym przypadku sprawdzić, jaki jest termin wypowiedzenia. Umowa może zostać wypowiedziana nie tylko przez osobę ubezpieczoną, ale także przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Towarzystwa ubezpieczeniowe decydują się na wypowiedzenie umowy w sytuacji, kiedy wniosek o zawarcie ubezpieczenia zawierał nieprawdziwe dane. Stąd konieczność udzielania prawdziwych odpowiedzi we wniosku o ubezpieczenie.

Podobne wpisy: