Kiedy kierowca pojazdu nie otrzyma odszkodowania?Ubezpieczenie OC jest w naszym kraju obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu: samochodu, motocykla, ciągnika rolniczego.

Jednak nie wszyscy posiadacze pojazdów są świadomi, że jest szereg sytuacji, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty świadczenia. Jakie to są sytuacje?

Jazda pod wpływem alkoholu

Jest to jedna z sytuacji, kiedy kierowca nie otrzyma od ubezpieczyciela odszkodowania. Także kierowcy, którzy spowodowali wypadek po zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających nie mają co liczyć na wypłatę świadczenia. Co więcej, towarzystwo ubezpieczeniowe może zażądać od takiego kierowcy zwrotu wypłaconych świadczeń, jeśli w wyniku wypadku zostały poszkodowane inne osoby lub mienie tych osób.

Wypadek, w którym ranny zostaje kierowca

Polisa OC zapewnia ochronę tylko osobom trzecim poszkodowanym przez kierującego pojazdem. Jeśli więc w trakcie jazdy kierowca zostanie ranny lub uszkodzi swój pojazd także nie uzyska świadczenia z polisy OC. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie chroni bowiem ani naszego pojazdu ani nas samych.

Inne przyczyny odmowy wypłaty świadczenia

Każdy kierowca musi dbać o odpowiedni stan techniczny swojego pojazdu. Potwierdzeniem tego jest wykonywany przegląd techniczny. Jeśli więc zapomnieliśmy wykonać przegląd techniczny pojazdu to w tej sytuacji ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty świadczenia. Także kierowcy, którzy przewożą źle zabezpieczony towar, którzy nadmiernie obciążają swój pojazd muszą liczyć się, że w w razie wypadku świadczenie nie zostanie im wypłacone.

Jak widać sytuacji, kiedy nie otrzymamy świadczenia jest całkiem sporo. Mimo to nie możemy zrezygnować z wykupowania OC. Polisa OC służy bowiem do pokrycia kosztów wyrządzonych przez nas szkód innym uczestnikom ruchu. Nie wykupienie polisy OC wiąże się z konsekwencjami finansowymi. W razie policyjnej kontroli zapłacimy mandat, a oprócz tego musimy liczyć się z zapłaceniem kary, którą naliczy nam Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Brak polisy OC może być więc bardzo kosztowne.

Podobne wpisy: