Jakie są w naszym kraju ubezpieczenia obowiązkowe?W Polsce, o czym mało kto wie, funkcjonuje ponad 150 ubezpieczeń obowiązkowych. Zdecydowana większość z nas uważa, że jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie OC wykupowane przez posiadaczy pojazdów. Jakie to ubezpieczenia?

Ubezpieczenia obowiązkowe –  rodzaje

Wśród ubezpieczeń obowiązkowych wyróżniamy:
obowiązkowe ubezpieczenia OC dla kierowców;
ubezpieczenie rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne;
ubezpieczenie budynków, które znajdują się w gospodarstwie rolnym od pożaru i zdarzeń losowych;
ubezpieczenia, które są konsekwencją podpisanych przez nasz kraj ustaw o charakterze unijnym i międzynarodowym.
Ubezpieczenia te zaliczane są do ubezpieczeń powszechnych. W stosunku do tych ubezpieczeń zastosowane zostały przepisy prawne. Przepisy te regulują kwestie związane z:
zakresem ubezpieczenia;
chwilą, kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia;
zakresem praw i obowiązków, które spoczywają na ubezpieczycielu i ubezpieczonym;
minimalną sumą gwarancyjną.

Ubezpieczenia szczególne

Ten rodzaj ubezpieczeń został pomyślany o osobach, które wykonują pewne zawody. Obowiązkiem ubezpieczeń szczególnych zostali objęci między innymi:
lekarze i pielęgniarki;
farmaceuci;
weterynarze;
inżynierowie budownictwa;
doradcy finansowi;
agenci ubezpieczeniowi;
radcy prawni i adwokaci;
biegli rewidenci.

Mimo że osoby, które wykonują wymienione wyżej zawody z mocy ustawy powinny się ubezpieczyć, to jednak za nie wykupienie ubezpieczenia nie grożą im żadne konsekwencje prawne. Jeśli jednak okaże się, że nie są one ubezpieczone, to na drodze postępowania administracyjnego mogą one utracić nawet prawo wykonywania zawodu. Dla własnego więc dobra osoby, które wykonują te zawody powinny wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Warunki na jakich osoby te mogą się ubezpieczyć regulowane są w pierwszej kolejności przez przepisy prawa, a w drugiej przez Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które znajdują się w zawieranej z ubezpieczycielem umowie. Nie brakuje głosów, że lista obowiązkowych ubezpieczeń jest w naszym kraju zbyt długa.

Podobne wpisy: