Jakie są podstawowe rodzaje ubezpieczeń?W ciągu naszego życia mogą nam się przytrafić różne zdarzenia w efekcie, których odniesiemy szkodę na zdrowiu lub na posiadanym przez nas majątku.

W celu ochrony przed takimi zdarzeniami powstał system różnych ubezpieczeń. Jakie to są ubezpieczenia, jaką zapewniają ochronę?

W naszym kraju wyróżnić możemy dwa rodzaje ubezpieczeń:

osobowe;
majątkowe.
Każde z nich zapewnia nam różną ochronę. Warto więc przyjrzeć się im bliżej.

Ubezpieczenia osobowe

To ubezpieczenia, które zapewnią nam pomoc finansową na wypadek choroby, kalectwa, śmierci, ale także po osiągnięciu pewnego, określonego w umowie z ubezpieczycielem wieku. Wśród ubezpieczeń osobowych możemy wyróżnić ubezpieczenia:
ochronno-oszczędnościowe;
ochronne;
inwestycyjne.

Wśród pierwszego rodzaju ubezpieczeń osobowych znajdą się:
ubezpieczenia na życie i dożycie;
posagowe;
z funduszem kapitałowym.

Do ubezpieczeń ochronnych należą:
polisy terminowe;
bezterminowe.

Ubezpieczenia majątkowe

Ten rodzaj ubezpieczeń nie zapewnia ochrony nam, ale naszemu mieniu. Należą do nich także ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wśród ubezpieczeń majątkowych wyróżniamy:
ubezpieczenie mienia na wypadek kradzieży lub zniszczenia;
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
wypadkowe i chorobowe.

Ubezpieczenia obowiązkowe

Pewne rodzaje ubezpieczeń są w naszym kraju obowiązkowe. Najbardziej powszechnym ubezpieczeniem obowiązkowym, jest ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obowiązkiem wykupienia polisy OC są objęci także rolnicy. Muszą oni ubezpieczać nie tylko swoje pojazdy, ale także budynki gospodarcze. Dodatkowo rolnicy powinni wykupić ubezpieczenie OC, które wiąże się z prowadzeniem przez nich gospodarstwa rolnego. Podobnie, jak w przypadku innych rodzajów ubezpieczeń także w tych obowiązkowych można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje. Są to:
ubezpieczenia powszechne;
szczególne.

Ubezpieczenia szczególne są dedykowane określonym grupom zawodowym. Są to ubezpieczenia, które powinni wykupić między innymi lekarze, brokerzy, adwokaci, biegli rewidenci.

Podobne wpisy: