Jakie obowiązki czekają osoby posiadające ubezpieczenie na życie?Decydując się zawrzeć z firmą ubezpieczeniową polisę na życie będziemy zobowiązani do wypełniania pewnych obowiązków.

Ich niedopełnienie może spowodować wypowiedzenie umowy przez ubezpieczyciela, a jeśli nawet do tego nie dojdzie, to możemy mieć problemy z uzyskaniem świadczenia. Jakie są więc nasze obowiązki?

Wypełnienie wniosku

Przed zawarciem umowy otrzymamy do wypełnienia ankietę medyczną. Zawarte w niej informacje służą ocenie naszego stanu zdrowia, są istotne dla oceny ryzyka, które poniesie ubezpieczyciel. Wypełniając ankietę nie możemy oszukiwać ubezpieczyciela. Jeżeli oszustwo zostanie ujawnione, to nie tylko nie otrzymamy świadczenia, ale umowa zostanie natychmiast wypowiedziana. Oszukiwanie ubezpieczyciela jest najczęściej powodowane chęcią płacenia niższych składek. Ale odniesiona korzyść jest krótkotrwała.

Regulowanie składek

Ważne jest, aby były one regulowane w terminach, które zostały ustalone i zapisane w umowie. Towarzystwa ubezpieczeniowe dają swoim klientom możliwość wybrania okresu, w jakich będziemy składki płacić. Możemy więc opłacać je:
co miesiąc;
co kwartał;
raz na pół roku;
jednorazowo.
Jeżeli nie będziemy opłacać składek zgodnie z ustaleniami zapisanymi w umowie, ubezpieczyciel uzna, że zrezygnowaliśmy z kontynuacji ubezpieczenia. Umowa zostanie więc przez niego wypowiedziana.

Informujemy o zmianach

To także nasz obowiązek wobec ubezpieczyciela. Na osobę ubezpieczoną nakłada ten obowiązek kodeks cywilny. Obowiązkiem osoby ubezpieczonej jest więc poinformowanie ubezpieczyciela na przykład o zmianie swoich zainteresowań, które wpływają na ryzyko ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel musi wiedzieć, że od dzisiaj zainteresowało nas skakanie ze spadochronem, czy wspinaczka w skałkach. Brak informacji o zmianie zainteresowań może być powodem odmowy wypłaty świadczenia. Ubezpieczyciela musimy poinformować także o zmianie adresu zamieszkania, czy numeru telefonu. Musimy informować firmę ubezpieczeniową nie tylko o tych zmianach, ale także o okolicznościach, które mogą być powodem do wypłaty świadczenia.

Podobne wpisy: