Jak oceniane jest ryzyko w przypadku ubezpieczeń grupowychChyba każda firma działająca w Polsce proponuje swoim pracownikom przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie. Większość z nich, a może nawet wszyscy, na propozycję grupowego ubezpieczenia odpowiadają pozytywnie. W przypadku każdego ubezpieczenia na życzenia, a więc także w przypadku ubezpieczeń grupowych, ubezpieczyciel dokonuje oceny ryzyka. W przypadku ubezpieczeń grupowych ocena ryzyka dotyczy grupy.

Co jest oceniane?

Oceniając ryzyko przy ubezpieczeniach grupowych towarzystwo uwzględnia:

  • deklarację medyczną wypełnioną przez pracownika

  • deklarację zdrowotną członków rodziny

  • ryzyko związane z wykonywanym zawodem

  • stopień ochrony

  • charakter wykonywanej pracy

  • choroby zawodowe związane z charakterem wykonywanej pracy

Ubezpieczyciel może rozszerzyć także ocenę ryzyka o wiek grupy i jej charakter.

Wpływ wielkości i wieku grupy

Towarzystwo ubezpieczeniowe jest zainteresowane wielkością grupy. Ale wielkością grupy powinni być zainteresowani także sami pracownicy. Im grupa składa się z większej liczby osób, tym wysokość składek mniejsza. Jeśli do grupowego ubezpieczenia przystąpi mniej osób, płacone przez nie składki będą musiały być wyższe. Dla ubezpieczyciela kluczowy jest także wiek grupy. Grupa złożona w większości z osób młodych zmniejsza ryzyko ponoszone przez ubezpieczyciela.

Na jaki okres zawiera się ubezpieczenie grupowe?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych podpisuje roczne umowy na ubezpieczenia grupowe. Po wygaśnięciu umowy jest ona zazwyczaj przedłużana na kolejny rok automatycznie. W umowie może się jednak znaleźć aneks, który pozwoli ubezpieczycielowi na podniesienie wysokości składki. Umowa ubezpieczeniowa może zostać w każdej chwili przez pracownika wypowiedziana. Okres wypowiedzenia umowy powinien być w niej zapisany.

Ubezpieczenia grupowe mają wiele zalet, Podstawową zaletą ubezpieczeń grupowych jest przede wszystkim możliwość objęcia ubezpieczeniem członków rodziny. Przy ubezpieczeniach składki są zazwyczaj niższe, ryzyko jest oceniane inaczej niż ma to miejsce w przypadku indywidualnego ubezpieczenia na życie.

Podobne wpisy: