old-age-164760_640Wysokość świadczeń emerytalnych stanowi obecnie poważny problem społeczny: ponad 80% Polaków uważa, że są one zdecydowanie za niskie i powinny wynosić co najmniej 1500 zł. Tymczasem kiedy wykonamy proste obliczanie emerytury okaże się, że stanowi ona jedynie ok. 50% dotychczasowych zarobków. Jak podnieść tę wartość i zapewnić sobie godny poziom życia po zakończeniu pracy zawodowej?


Najprostszym sposobem oszczędzania na rzecz przyszłych świadczeń są obowiązkowe fundusze emerytalne, czyli OFE. Wysokość składki stanowi 2,3% wynagrodzenia brutto, zaś pieniądze inwestowane są w wybrane instrumenty rynku finansowego. Jaki jest najlepszy fundusz emerytalny? Przede wszystkim ten, który gwarantuje wysoką stopę zwrotu i stabilizację finansową na przestrzeni ostatnich lat. Równie istotna jest wartość jego aktywów, popularność wśród klientów, swoboda w dostępie do konta oraz wysoki poziom obsługi klienta. Wszystkie te elementy porównamy, analizując aktualny ranking funduszy dostępny w Internecie.

III filar systemu

Dobrowolną formę oszczędzania w ramach III filaru systemu emerytalnego stanowi IKE, w którym klient samodzielnie wybiera wysokość regularnych składek i dowolne instrumenty inwestycyjne. Wysokość uzyskanego świadczenia zależy od wartości zgromadzonego kapitału i wybranej formy oszczędzania, natomiast zysk zwolniony jest z tzw. podatku Belki. Oprócz IKE z funduszami inwestycyjnymi do dyspozycji mamy także konto z ubezpieczeniem na życie, gwarantującym najbliższym ochronę na wypadek śmierci. Aby porównać ofertę poszczególnych firm ubezpieczeniowych, warto prześledzić najnowszy ranking ike, porównujący wyniki wiodących usługodawców.

IKZE

Stosunkowo nową propozycję na rynku produktów emerytalno – oszczędnościowych stanowi IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Zasady inwestycji są podobne jak w przypadku IKE, natomiast wypracowany zysk odpisany zostaje od podstawy opodatkowania, zwolniony z podatku Belki oraz podatku od spadków i darowizn.
Odrębną formę oszczędzania stanowią polisy na życie, umożliwiające gromadzenie oszczędności poprzez inwestycje w fundusze kapitałowe. Taką funkcję pełni m.in. ubezpieczenie dedykowane seniorom oraz polisa typu rentier, gwarantująca regularne wypłaty renty w formie dożywotniej, okresowej lub gwarantowanej.

Podobne wpisy: