post

Polisa grupowa jest tworzona w taki sposób, aby poziom odpowiedzialności oraz zakres wszelkich świadczeń mógł odpowiadać potrzebom przeciętnemu  ubezpieczonemu. Ponadto sama ocena ryzyka odbywa się na podstawie średniego wieku. Brany jest również pod uwagę stan zdrowia wszystkich osób zatrudnionych.  W sytuacji, kiedy w Twoim zakładzie pracy kwalifikujesz się do grupy osób młodszych albo zdrowszych to możesz całkiem sporo przepłacić dokonując zakupu polisy grupowej.

Natomiast dla osób starszych lub mających poważne problemy zdrowotne ten rodzaj ubezpieczenia na życie jest korzystny. W niektórych przypadkach stanowi nawet jedyną szansę zabezpieczenia się na wypadek śmierci. Musisz zdawać sobie sprawę z faktu, że prawdopodobieństwo odrzucenia wniosków indywidualnych osób starszych lub na przykład po zawale przez zakłady ubezpieczeniowe jest spore.

Opłacanie składek

Warto abyś dokonał wyboru najkorzystniejszej częstotliwości opłacania składek. Miej na uwadze, że niektóre zakłady ubezpieczeń oferują zniżki dla swoich klientów, którzy opłacają składki z częstotliwością roczną, półroczną lub kwartalną. Miej na uwadze, że im mniejszy będzie podział składki na raty, tym większą zniżkę będziemy mogli otrzymać. Na pewno opłacalne będzie zmienianie warunków umowy, kiedy tylko zmienią się Twoje potrzeby Oferowane w dzisiejszych czasach polisa na życie są jest coraz to elastyczniejsza.

Umowy dodatkowe

Ubezpieczony może zawierać szereg umów dodatkowych do umowy głównej – jest to swego rodzaju zabezpieczenie w razie inwalidztwa na skutek nieszczęśliwego wypadku, w razie niezdolności do pracy  i wiele innych sytuacji losowych – wtedy też zmienia się suma ubezpieczenia. Dlatego nie chowaj polisy do szafki i nie zapominaj o jej istnieniu. Wiele zakładów ubezpieczeń pozwala swoim klientom w każdą rocznicę dostosowywać umowę do aktualnych potrzeb ubezpieczonego. Jeżeli potrzebujesz tylko ochrony, kup polisę typowo ochronną. Uniwersalna polisa na życie nie zawsze będzie w stanie spełnić naszych oczekiwań.

Podobne wpisy: