post

Jeśli zamierzamy wyjechać za granicę na wakacje, czy w odwiedziny do znajomych, powinniśmy zadbać o wyrobienie sobie karty EKUZ.

Czym jest EKUZ?

Europejskie ubezpieczenie zdrowotne pozwala nam na skorzystanie z państwowej służby zdrowia w kraju, w którym aktualnie przebywamy. Aktualna karta to gwarancja, że zostaniemy objęci podstawową opieką lekarską czy skorzystać będziemy mogli z możliwości hospitalizacji. EKUZ nie działa na terenie całej Europy, ale jest honorowany we wszystkich państwa członkowskich Unii Europejskiej oraz tych, które mają status stowarzyszonego członka. Chodzi tu między innymi o Islandię, Norwegię czy Szwajcarię. Wspólnotowe regulacje w zakresie korzystania z opieki medycznej obowiązują także na terytoriach francuskich, hiszpańskich i portugalskich, czyli na przykład na Martynice, Majorce, Ibizie, Maderze czy Wyspach Kanaryjskich.

Dla kogo jest EKUZ?

Europejskie ubezpieczenie zdrowotne to możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych za granicą na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia. Samą kartę mogą otrzymać nie tylko osoby płacące składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale także na przykład studenci, uczniowie i wszyscy obywatele, którzy są objęci obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem w ramach NFZ. Samo wyrobienie karty jest całkowicie bezpłatne, jednak istnieją różnice w zakresie ważności rozmaitych rodzajów ubezpieczenia. Choć w większości przypadków europejskie ubezpieczenie zdrowotne ważne jest przez dwanaście miesięcy, to na przykład osoby, które są bezrobotne i zarejestrowane w Państwowym Urzędzie Pracy, mogą liczyć jedynie na dwumiesięczny okres ważności karty. Z kolei w przypadku osób pobierających emeryturę, karta zachowuje ważność aż przez pięć lat. Sama karta jest przypisana do danej osoby. Zatem nie możemy tutaj przekazać naszego ubezpieczenia osobie trzeciej bez względu na to, czy jest członkiem naszej rodziny, czy też nie. Warto zatem wyrobić ubezpieczenie każdej osobie, która wyjeżdża razem z nami. Na szczęście wszelkie formalności są łatwe, a cała procedura zajmuje niewiele czasu.

Zobacz też: https://www.uniqa.pl/ubezpieczenia-dla-ciebie/moje-zycie/lubie-podroze/na-wyjazd-po-Europie-nie-tylko-EKUZ

Podobne wpisy: