post

Posiadanie ubezpieczenia OC na terenie Polski jest koniecznością. Część ubezpieczycieli dołącza do polisy OC lub AC dodatkowe ubezpieczenie – ubezpieczenie assistance, które w wersji podstawowej zapewnia właścicielowi pojazdu możliwość holowania, naprawy uszkodzonego pojazdu na miejscu lub też skorzystania z auta zastępczego przez określony czas.

Nie zawsze takie ubezpieczenie działa poza Polską, dlatego warto się przyjrzeć polisie assistance za granicą.

Assistance poza Polską – na co może liczyć ubezpieczony

Samochód może się zepsuć nie tylko na terenie kraju, dlatego osoby, które często podróżują po krajach europejskich, decydują się na zakup polisy assistance Europa. Kiedy taka polisa staje się przydatna? Przede wszystkim wtedy, gdy samochód został zniszczony wskutek wypadku, ale również gdy po prostu się zepsuł czy został skradziony. Takie polisy mogą również obejmować zdarzenia, wynikające z nagłego zachorowania. W zależności od rodzaju zdarzenia ubezpieczeniowego osobie ubezpieczonej przyda się holowanie, naprawa pojazdu czy dostarczenie paliwa, ale również pomoc prawna poza Polską czy zorganizowanie podróży do kraju, w tym zapewnienie noclegów w hotelu. Polisa assistance może również obejmować pomoc medyczną z uwzględnieniem hospitalizacji, transportu chorego do kraju czy transportu dla rodziny ubezpieczonego, który jest hospitalizowany. W wielu krajach przydatna może być pomoc tłumacza i pomoc prawna, zwłaszcza, gdy właściciel ubezpieczenia assistance spowodował wypadek.

Czas trwania polisy assistance

W odróżnieniu od ubezpieczeń samochodu czy majątku ubezpieczenia typu assistance mogą być zawierane na krótkie terminy, nawet od 15 dni. Wybierając polisę assistance warto się zastanowić nad zakresem ubezpieczenia. Popularne są polisy obejmujące różne zdarzenia, jednak dodatkowo można również dokupić polisę assistance, która ubezpiecza jedynie opony samochodu czy też ubezpieczenie assistance Pojazd Zastępczy, które pozwala na korzystanie z samochodu zastępczego przez dłuższy okres.

Podobne wpisy: