post

Obrót dziełami sztuki może być źródłem pokaźnych dochodów, nikogo nie dziwi więc to, że spotyka się z dużym zainteresowaniem. Jednocześnie nietrudno jest się domyślić, że mamy do czynienia z działalnością, która może prowadzić do nadużyć. Powierzenie jej profesjonalistom wydaje się więc najlepszym rozwiązaniem nawet, jeśli zwykle stroni się od pośrednictwa. Najważniejszymi podmiotami zajmującymi się działalnością tego typu są domy aukcyjne, w Polsce zaś palmę pierwszeństwa dzierży w tym zakresie dom aukcyjny Desa Unicum.

Czym zajmuje się dom aukcyjny?

Najbardziej ogólna definicja domu aukcyjnego mówi o tym, że mamy w jego przypadku do czynienia z placówką, która zajmuje się pośrednictwem w handlu dziełami sztuki. W praktyce oznacza to, że jest on miejscem spotkań autorów dzieł i osób posiadających je w swoich zbiorach z tymi, którzy są zainteresowani ich nabyciem. Oczywiście, klientami domów aukcyjnych nie są wyłącznie osoby fizyczne. O inwestowaniu w dzieła sztuki myślą również firmy, nabycie wartościowych obrazów, rzeźb i innych dóbr kultury jest przy tym jednym z celów, jakie stawiają sobie instytucje pożytku publicznego. Do zakupu i sprzedaży dzieł sztuki może dochodzić na wiele sposobów, największą popularnością cieszą się jednak aukcje. Są one wyjątkowo przejrzyste, a procedury z nimi związane skutecznie eliminują wiele nadużyć.

Dlaczego Desa Unicum?

Desa Unicum nie jest jedynym domem aukcyjnym działającym w Polsce, na tle konkurencji wyróżnia go jednak doświadczenie i profesjonalizm. Nie można jednak dziwić się, że tak jest, skoro historia tej instytucji sięga roku 1950. Przez pierwsze czterdzieści lat firma była monopolistą na polskim rynku, już wtedy jednak jej kolejni dyrektorzy kładli nacisk na wysoką jakość oferowanych usług i rzeczywiste zaangażowanie kadry pracowniczej. Dziś cechy te procentują. Pomimo dużej konkurencji Desa utrzymuje status podmiotu wiarygodnego, profesjonalnego i wartego polecenia, a słowa uznania pod jej adresem kierują nie tylko instytucje, ale również klienci indywidualni.

Podobne wpisy: