post

Kiedy myślimy o wypadkach czy kolizjach koncentrujemy się głównie na zabezpieczeniu naszego majątku w postaci auta. Ważniejsze jednak może być nasze i naszych pasażerów zdrowie. Dlatego w pakiecie ubezpieczeń komunikacyjnych znajdziemy także ubezpieczenie chroniące nas w przypadku nieszczęśliwych wypadków – NNW kierowcy i pasażerów.

Do czego służy NNW kierowcy i pasażera

NNW czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków chroni zdrowie i życie kierowców i pasażerów ubezpieczonych aut. Ubezpieczenie pokrywa odszkodowanie stosowne do uszczerbku na zdrowiu kierowcy auta oraz pasażerów, jakiego doznali podczas wypadku. W odróżnieniu od typowych ubezpieczeń na życie, nie chroni ono konkretnych osób tylko jest przypisane do auta i chroni te osoby, które podczas zdarzenia w nim przebywały. Nie są to więc osoby wymienione z imienia i nazwiska na polisie. Limit kwoty do jakiej może być wypłacone odszkodowanie z tytułu NNW jest ustalane indywidualnie dla danej polisy.

Warianty ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW proponowane jest w dwóch wariantach. NNN kierowcy oraz NNW kierowcy i pasażerów. Pierwszy wariant dedykowany jest dla osób, które zwykle podróżują same. Drugi wariant na pewno powinny bezwzględnie wykupić osoby, które mają rodzinę, z którą podróżują.

Zakres ochrony

Odszkodowanie należne wypłaca się w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci. Trwały uszczerbek na zdrowiu rozumie się jako utratę wzroku, słuchu, kończyny czy też nieco mniej oczywiste uszkodzenia jak rozległe złamania czy wstrząśnienie mózgu. Ważny jest nieodwracalny charakter tych urazów, więc np. rany które się zagoją nie podlegają ochronie. W ramach ubezpieczenia możliwe jest także pokrycie kosztów leczenia, nabycia protez czy innego sprzętu pomocniczego (np. wózków), a także przeszkolenia osoby, która w wyniku wypadku stała się osobą z niepełnosprawnością.

Pamiętajmy o włączeniach

Nie otrzyma odszkodowania kierowca, który spowodował szkodę umyślnie a także nie mając ważnego prawa jazdy czy prowadząc auto w stanie nietrzeźwym.

Sprawdź również http://www.mtu24.pl/ubezpieczenia-komunikacyjne/nnw-kierowcy-i-pasazerow/

 

Podobne wpisy: