Czy osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ubezpieczenia na życie?Obowiązujące w Polsce prawo zezwala na wykupienie polisy na życie każdej osobie. Wyjątkiem nie są ci, którzy zmagają się z jakimiś problemami i deficytami ruchowymi. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że osoby niepełnosprawne napotykają na szereg problemów i przeszkód, kiedy chcą skorzystać z ubezpieczenia na życie. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe nakładają na osobę niepełnosprawną nie tylko obowiązek wypełnienia ankiety medycznej, ale również wykonania specjalistycznych badań, które stwierdzą, czy ich stan zdrowia znajduje się na pewno na dobrym poziomie. Agencje ubezpieczeniowe stoją na stanowisku, że niepełnosprawność jest czynnikiem, który drastycznie podnosi ryzyko ubezpieczyciela.

Jakie trudności mogą napotkać osoby niepełnosprawne?

Zdecydowana większość towarzystw ubezpieczeniowych, które działają na polskim rynku, nie stawia żadnych większych wymagań w przypadku chęci wykupienia polisy majątkowej oraz ubezpieczenia NNW, czyli od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Kiedy jednak w grę wchodzi ubezpieczenie na życie, pojawić mogą się naprawdę ogromne problemy. Towarzystwo ubezpieczeniowe decyzję o sprzedaży polisy podejmuje na podstawie stosownej ankiety medycznej, która może zawierać nawet pięćdziesiąt pytań. Dotyczą one ogólnego stanu zdrowia, przebytego leczenia szpitalnego, problemów z poszczególnym układami Jeżeli ankieta pozostawia jakieś wątpliwości, towarzystwo może zażądać, aby osoba chcąca wykupić ubezpieczenie przedstawiła wyniki określonych badań. Jeżeli wykażą one, że niepełnosprawność nie wiąże się z większym ryzykiem dla ubezpieczyciela, nie będzie problemów z wykupieniem polisy.

Czym szczególnie będzie zainteresowany ubezpieczyciel?

Osoby niepełnosprawne, które decydują się na wykupienie polisy na życie, muszą liczyć się z tym, że pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego zadawał będzie im pytania dotyczące:

  • stopnia niepełnosprawności i wynikających z tego faktu ograniczeń;

  • tego, czy niepełnosprawność ma charakter wrodzony czy nabyty;

  • wpływu niepełnosprawności na ogólny stan zdrowia.

Odmawiając odpowiedzi na te pytania, sprawiamy, że ubezpieczyciel nie zdecyduje się na sprzedanie nam polisy na życie.

Podobne wpisy: